Gasbel moet Brazilië economische voorspoed brengen

Nieuws

Gasbel moet Brazilië economische voorspoed brengen

Adalberto Marcondes

30 januari 2004

De ontdekking van een gasbel bij Sao Paulo geeft nieuwe impulsen aan de Braziliaanse economie. Het land wil in korte tijd een netwerk aanleggen dat het hele land, inclusief het arme noordoosten en het noordelijke Amazonegebied, van gas kan voorzien.

Brazilië verwacht dat binnen tien jaar in 15 procent van de energiebehoefte kan worden voorzien door natuurlijk gas. Gedurende de komende maanden wordt een begin gemaakt met de constructie van een 5000 kilometer lange pijpleiding (GASUN). Die moet gas dat vanuit Bolivia geïmporteerd wordt, naar het noordelijke Amazonegebied en het deels dorre noordoosten transporteren. Het project kwam in een stroomversnelling nadat staatsbedrijf Petrobrás bekendmaakte dat er een gasbel was ontdekt in het Santos-bassin in de staat Sao Paulo. Voor het Boliviaanse gas werd vervolgens een nieuwe bestemming gezocht.

De leiding moet in 2026 af zijn. Het project gaat naar schatting ongeveer 2,5 miljard dollar kosten. De plaatselijke overheden verwachten dat de constructie ongeveer 7.000 banen oplevert. En is er een potentieel van 31.000 indirecte banen, als het project eenmaal is afgerond. Daarbij moet dan onder meer gedacht worden aan banen bij nieuwe gasbedrijven.

De beschikbaarheid van gas is vooral van belang voor staten zoals Pará, Tocantins, Maranhão en Piauí, behorend tot de armste staten van Brazilië. De ontwikkeling die staten is grotendeels afhankelijk van de beschikbaarheid van energie. Zodra er de zekerheid is dat er voldoende gas is, kunnen bijvoorbeeld keramiekfabrieken investeren in Piauí. In Maranhão zijn de verwachtingen ook hooggespannen. Daar hoopt men op nieuwe initiatieven van Vale do rio Doce, een van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld.

Voor het eerste deel van de pijplijn GASUN wordt gebruik gemaakt van de al bestaande pijpleiding tussen Brazilië en Bolivia. Het GASUN-deel begint in Mimoso, in het zuidwesten van de staat Mato Grosso do Sul. Met het deel tussen de staten Goiás en het noordoostelijke Maranhão is het meeste geld gemoeid. De kost voor de aanleg van het 2.260 kilometer stuk leiding, worden geraamd op 1,1 miljard dollar.

Tot nu toe zijn er geen onderzoeken gedaan naar de gevolgen van de gasvoorziening voor de kwetsbare ecosystemen in het noordoosten en het Amazonegebied. In Brazilië verwacht men echter dat het milieu weinig zal lijden onder de activiteiten van grootverbruikers als staalbedrijven, chemische bedrijven en keramiekbedrijven. Sommige van deze bedrijven functioneren nu nog op hout en kolen. Een overschakeling naar het schonere gas zou het milieu alleen maar ten goede komen.