Geen geld voor junta in Myanmar

Nieuws

Geen geld voor junta in Myanmar

gg

27 september 2007

Netwerk Vlaanderen roept banken die in België actief zijn op om hun verantwoordelijkheid tegenover het Birmaanse volk op te nemen. 'Desinvesteer uit olie, gas en mijnbouw in Birma', vraagt de organisatie. De vraag wordt vooral gericht aan ABN AMRO, AXA, Citigroup, Deutsche Bank, Dexia, Fortis, ING en KBC.

De olie-, gas- en mijnbouwsector is van levensbelang voor de militaire dictatuur in Myanmar. Terwijl de junta de brandstofprijzen voor de gewone Birmanen verdubbelde, kan ze haar repressief bewind financieren door de stijgende exportinkomsten onder andere uit olie en gas. In het fiscaal jaar 2006-2007 bedroegen de totale olie-inkomsten 4 miljard dollar.

In 1992 ging de militaire junta in zee met een consortium onder leiding van het Franse Total, voor de exploitatie van het Yadana gasveld. Het gas wordt naar Thailand uitgevoerd en voorziet de machthebbers van naar schatting 300 tot 450 miljoen dollar extra inkomsten per jaar. Bij de aanleg van de pijplijn en de omliggende infrastructuur, vonden zware mensenrechtenschendingen plaats.

Op dit moment staat een nog groter gasproject op stapel. Een joint venture tussen de militaire junta en een consortium onder leiding van Daewoo International wil het Shwe gasveld ontwikkelen. Petrochina tekende in december 2005 een overeenkomst met de militaire machthebbers, om het gas aan te kopen en naar China te transporteren. Het Shwe-gas zal de Birmaanse overheid meer dan 800 miljoen dollar per jaar opbrengen.
Andere beursgenoteerde ondernemingen die belangrijke posities aanhouden in de olie-, gas- en mijnbouwsector in Myanmar zijn: Petronas, Unocal, Mitsui, Nippon Oil en Ivanhoe Mines.

Investeren in olie, gas en mijnbouw in Myanmar

Ondanks het belang van de grondstoffeninkomsten voor het dictatoriale bewind in Myanmar, hebben buitenlandse investeerders die sectoren nooit links laten liggen. Hoewel bepaalde landen economische sancties tegen de Birmese junta verhinderen, kunnen internationale ondernemingen ook zelf keuzes maken.
Heel wat bedrijven beantwoordden de oproep van de democratische oppositie van Aung San Suu Kyi om zich terug te trekken uit Birma. Enkele deden dat niet, en konden blijvend rekenen op ruggesteun van internationale bankgroepen. In november 2005 maakte Netwerk Vlaanderen in haar rapport ‘Waar ligt de grens’ bekend dat Belgische bankgroepen onder andere investeren in Total, Petronas, Mitsui, en Nippon Oil.

Recent onderzoek toont aan dat de olie, gas en mijnbouwsector in Birma nog steeds niet gemeden worden. Zo investeren ABN AMRO, AXA, Citigroup, Deutsche Bank, Dexia, Fortis, ING en KBC samen voor meer dan 560 miljoen US dollar  in het Chinese olieconcern PetroChina, dat een belangrijke rol speelt in het Shwe gasveld. De Franse oliegigant Total kan van diezelfde bankgroepen op meer dan  4,8 miljard US dollar rekenen.