'Geen land is immuun voor corruptie'

Nieuws

'Geen land is immuun voor corruptie'

Laura Decré

28 oktober 2010

Op dinsdag 26 oktober bracht Transparency International voor de vijftiende keer zijn jaarlijkse corruptie-index uit. België doet het, met een 22e plaats en een score van 7.1 op 10, helemaal niet goed en dat is volgens de Belgische tak van de organisatie vooral te wijten aan de politieke onwil in ons land. De situatie is echter vooral alarmerend elders in de wereld.

Drie op vier van de 178 onderzochte landen scoren immers minder dan de helft van de punten. Deze situatie is verre van ideaal volgens Transparency International dat het uitroeien van corruptie cruciaal vindt in actuelere thema’s als de strijd tegen armoede, klimaatverandering en de financiële crisis.

Volgens Huguette Labelle, hoofd van de directieraad van Transparency International, is ‘corruptie een globaal probleem dat moet opgelost worden met een combinatie van globale en lokale maatregelen’. Het VN-Verdrag tegen Corruptie is volgens haar het beste en eigenlijk ook het enige internationale kader om corruptie efficiënt en op alle niveaus aan te pakken. Deze conventie zou dan ook veel strikter geïmplementeerd moeten worden door de meeste landen, aldus Labelle.

Dit werd ook benadrukt op de Millenniumtop van de Verenigde Naties eerder dit jaar in New York waar gesteld werd dat ‘de Millenniumdoelstellingen in gevaar zijn zolang de strijd tegen corruptie geen centraal element wordt van armoedereductie’

‘Geen land is immuun voor corruptie’ stelt Labelle verder, maar de mate van die corruptie is meestal sterk afhankelijk van een al dan niet goed bestuur in een land. Plaatsen met instabiele regeringen en regio’s in oorlogssituaties doen het traditioneel slecht in de lijst. Het beste voorbeeld daarvan is Somalië dat nu al voor de vierde keer op rij met de titel ‘meest corrupte land ter wereld’ gaat lopen. Somalië, dat geen echte regering meer heeft sinds clanmilities de macht overnamen in 1991 en zo een periode van chaos, generaals, krijgsheren, bloedvergieten en radicale islam inzette, wordt op de voet gevolgd door Afghanistan en Myanmar voor.

Ook de landen die hard getroffen werden door de economische crisis scoren opvallend slecht. De Verenigde Staten zakken tot op gelijke hoogte met België, Italië komt net achter Ghana en Rwanda terecht (plaats 67) en Griekenland blijft het slechtste EU-land op de 78e plaats.

Tags