Geen onmiddellijke schuldkwijtschelding voor armste landen

Nieuws

Geen onmiddellijke schuldkwijtschelding voor armste landen

Emad Mekay

01 januari 1970

De armste landen zijn nog niet meteen verlost van de schulden die ze bij internationale instellingen als de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds hebben uitstaan. De ministers van Financiën van de G7, de grootste industrielanden, hebben vrijdag in Washington beslist dat er nog moet gepraat worden over volledige kwijtschelding die Groot-Brittannië en de VS voorstelden. Eind dit jaar zal de G7 verslag uitbrengen over die onderhandelingen.

Zaterdag verklaarde ook het Internationaal Monetair en Financieel Comité, het beleidsorgaan van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat het de zaak verder zal onderzoeken. Binnen welke termijn dat zou gebeuren, bleef open.

De landen van de G7 - Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Groot-Brittannië en de VS - verschillen van mening over de financiering van de kwijtschelding van de multilaterale schulden. Sommige leden van de groep voeren aan dat ze door budgettaire beperkingen geen nieuwe middelen ter beschikking kunnen stellen. Groot-Brittannië had voorgesteld dat de rijke landen de schuldafbetalingen van arme landen zouden overnemen. De operatie zou verder ook betaald worden door de verkoop van een deel van de aanzienlijke goudvoorraad van het IMF. Als de landen van de G7 tot een vergelijk komen, is de zaak zo goed als beklonken; ze hebben een ruime meerderheid in de bestuursorganen van het IMF en de Wereldbank.

Ondanks schuldverminderingsprogramma’s als het door de Wereldbank en het IMF opgezette HIPC-programma, blijven veel arme landen meer uitgeven aan de afbetaling van hun schulden dan aan onderwijs of gezondheidszorg. Organisaties die al lang ijveren voor schuldkwijtschelding, vinden het uitstel dat dit weekend werd beslist, daarom wraakroepend. Ze wijzen erop dat elk uitstel mensenlevens kost. Volgens Jubilee USA sterven er mede door het schuldenprobleem elke dag 8.000 mensen aan de gevolgen van aids en 30.000 mensen aan andere ziekten die voorkomen kunnen worden door een betere gezondheidszorg. Oxfam-International zegt dat door de schuldkwijtschelding 100 miljoen kinderen naar school zouden kunnen worden gestuurd.

De ministers van Financiën van de G7 gaven vrijdag toe dat een kwijtschelding van de multilaterale schuld van de armste landen niet zal volstaan. Die landen hebben ook meer hulp nodig als ze de Millenniumdoelstellingen willen halen, zeggen de G7-landen in een gezamenlijke verklaring. De Millenniumdoelstellingen zijn een reeks van ontwikkelingsdoelen die de internationale gemeenschap zichzelf in 2000 heeft opgelegd. Tegen 2015 moet bijvoorbeeld het aantal armen in de wereld gehalveerd zijn. (PD)