'Geen relance zonder verdere liberaliseringen' (IDB)

Nieuws

'Geen relance zonder verdere liberaliseringen' (IDB)

Emad Mekay

25 maart 2003

De Latijns-Amerikaanse economie kan dit jaar met 1,5 tot 2 procent groeien - als de oorlog in Irak niet voor te veel economisch onheil zorgt. Voor volgend jaar zit er een groei van vier procent in. De voorspellingen komen van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), die zich aansluit bij andere internationale instellingen die een einde zien komen aan de trage groei en recessie in de regio. Vorig jaar daalde het bruto binnenlands product in Latijns-Amerika met 0,5 procent; ook 2001 war barslecht. De IDB waarschuwt wel dat de landen van het continent voor de vrije markt moet blijven kiezen.

Volgens Enrique V. Iglesias, de voorzitter van de IDB, hangt er nog veel onzekerheid over de onmiddellijke toekomst van de wereldeconomie en de economie in Latijns-Amerika. Vooral het conflict in het Midden-Oosten draagt daartoe bij. Maar toch beginnen verscheidene Latijns-Amerikaanse landen het beter te doen dan in de eerste maanden van 2002.

Om ervoor te zorgen dat die positieve trend aanhoudt en dat Latijns-Amerika er in slaagt armoede en onderontwikkeling terug te dringen, moet de regio nog verder economisch liberaliseren, vindt de IDB. Iglesias geeft toe dat sommige van de economische hervormingen die de Latijns-Amerikaanse landen de voorbije jaren op advies van het IMF en de Wereldbank doorvoerden zwakke punten bevatten. Maar hij stelt dat veel maatregelen ook niet het verwachte resultaat opleverden omdat ze niet consequent werden toegepast en omdat soms ook een goed wettelijk kader ontbrak. Critici zeggen dat de IDB blijft vasthouden aan recepten waarvan al lang is bewezen dat ze de armoede alleen maar vergroten.

De noodzaak om de liberaliseringskoers aan te houden werd de voorbije weken ook benadrukt door andere instellingen als het Internationaal Muntfonds (IMF) en het Institute of International Finance (IFF), een vereniging van financiële instellingen. Dat IFF waarschuwde vorige week dat het herstel in Latijns-Amerika in gevaar kan komen als de regeringen er bezwijken onder populistische druk en afwijken van het beleid dat internationaal wordt aanbevolen. Dat lijkt een vooral een waarschuwing aan het adres van Brazilië en Ecuador - waar linkse presidenten aan de macht zijn gekomen - en Venezuela, waar de omstreden president Hugo Chávez al langer een onorthodox beleid voert.

Het IFF voorspelde vorige week dat de Latijns-Amerikaanse economieën dit jaar met 2,4 en volgend jaar met 3,2 procent zullen aandikken. Venezuela, dat dit jaar volgens het IFF 10 procent van zijn bbp zal moeten inleveren, werd in die berekening buiten beschouwing gelaten. De IDB zegt dat Latijns-Amerika de komende 15 jaar gemiddeld met 2,7 procent zou moeten groeien om de armoede in de regio echt terug te dringen.

In haar maandag gepubliceerde jaarrapport waarschuwt de IDB dat Latijns-Amerika nog niet uit het dal is. Het regionale inkomen per inwoner is nu lager dan vijf jaar geleden, de consumptie stagneert en het investeringsvolume was de afgelopen tien jaar nooit lager. Eén van de oorzaken daarvan is het trage herstel van de VS - de belangrijkste exportbestemming voor Latijns-Amerika. De crisis in Argentinië is nog niet voorbij, en in Brazilië blijft de zware schuldenlast bedreigend. In Venezuela en El Salvador komt er bovenop de economische problemen ook nog eens zware sociale onrust.