Geen rem op chemicaliën in Mexicaanse schaliegaswinning

Nieuws

Geen rem op chemicaliën in Mexicaanse schaliegaswinning

Geen rem op chemicaliën in Mexicaanse schaliegaswinning
Geen rem op chemicaliën in Mexicaanse schaliegaswinning

IPS

30 juni 2014

Mexico stelt geen beperking in op het gebruik van schadelijke chemicaliën bij de ontginning van schaliegas. Milieuorganisaties vrezen dat die nu vaker gebruikt worden.

Sinds vorige week buigt de Senaat zich over een grondige hervorming van de Mexicaanse energiemarkt, met onder meer een liberalisering, het gevolg van een grondwetsherziening eind vorig jaar.

Mexico zet zwaar in op schaliegas. Dat gas zit in schalie, een gesteente, opgeslagen. Om het gas eruit te krijgen moet het gesteente ondergronds eerst barsten. Daartoe pompt men water en chemicaliën in het gesteente onder hoge druk, het zogenaamde frakken.

Verbod op fracking

Met de energiehervorming “zal het gebruik van chemicaliën toenemen”, zegt Claudia Campero van Blue Planet Project, een internationale organisatie met zetel in Canada. “De nieuwe wetten spreken er niet over. We moeten weten wat er gebruikt wordt, anders kennen we de gevolgen niet. Daarom willen we een verbod op frakken.”

Staatsoliebedrijf Pemex boort nu al naar schaliegas in de noordelijke deelstaten Nuevo León en Coahuila. Volgens een milieu-impactstudie van Pemex zelf bevatten de vloeibare afvalstoffen daar diesel, bariet en bentoniet, een toxische cocktail.

De komende vijftig jaar wil Pemex in het hele land 6500 schaliegasputten exploiteren. Maar door de energiehervorming zou dat ook door privébedrijven kunnen gebeuren.

Niet getest

De Nationale Brandstoffencommissie heeft een ontwerpdocument klaar over schaliegaswinning maar daarin is geen sprake van een beperking op het gebruik van chemicaliën.

“Het probleem met de chemicaliën zijn de afvalstoffen”, zegt commissielid Néstor Martínez. “Die moeten behandeld worden zodat ze niet in contact komen met mens en milieu. We gaan bepalen dat ze behandeld moeten worden.”

Onvoldoende voor de milieuorganisaties. “Veel chemicaliën zijn niet getest, bovendien worden nieuwe chemicaliën ontwikkeld”, zegt Claudia Campero. “De bedrijven schermen met het bedrijfsgeheim om hierover geen informatie vrij te geven.”