'Gefaseerde uitstap uit kernenergie noodzakelijk'

Nieuws

'Gefaseerde uitstap uit kernenergie noodzakelijk'

'Gefaseerde uitstap uit kernenergie noodzakelijk'
'Gefaseerde uitstap uit kernenergie noodzakelijk'

De Vlaamse en Franstalige milieukoepels pleiten in een memorandum voor de komende federale regering voor hernieuwbare energie als basis voor ons energiesysteem, wat de gefaseerde uitstap uit kernenergie noodzakelijk maakt. De milieubeweging pleit ook voor een veel sterker en consistenter klimaatbeleid en voor een veel grotere zorg voor de biodiversiteit.

De afwachtende houding van België en Europa de afgelopen jaren rond klimaatbeleid heeft gefaald, vinden de Vlaamse en Franstalige milieufederaties en hun grootste leden, Natuurpunt, Greenpeace en WWF.
‘Wat wij vandaag nodig hebben is een proactief beleid, dat volop kansen grijpt en er toe bijdraagt dat Europa tegen 2020 haar CO2-emissies met 40% kan reduceren. Ons land, dat in de tweede helft van 2010 het Europees voorzitterschap waarneemt, moet hierin duidelijke keuzes maken en zelf het goede voorbeeld geven.’
De volgende regering moet volop inzetten op hernieuwbare energie en breken met de monopoliepositie van Electrabel. ‘Alle beleidsdaden moeten kaderen in de keuze voor een efficiënt energiesysteem, gebaseerd op groene stroomproductie. Het bestaande energiesysteem, gebaseerd op centrale en weinig moduleerbare nucleaire stroom is hiermee in strijd.’

Zee

Vergroening van de fiscaliteit vormt de sleutel tot een performant beleid inzake energie, klimaat en behoud van natuurlijke rijkdommen en kan bijdragen tot een betere integratie van het milieubeleid in het economisch beleid. Daarnaast moet de regering zorg dragen voor de Noordzee en inzetten op biodiversiteit.
De milieubeweging roept ook op tot een beter kader voor milieupubliciteit, betere productetikettering, het stapsgewijs vergroenen van het aankoopbeleid van de overheid en steun voor het Europese Ecolabel.

Trein

‘Het huidig wegverkeer is niet houdbaar’, zegt de milieubeweging. En daarom moet de volgende federale overheid de nadruk leggen op de uitbouw van maximale inter-modaliteit rond het spoornet. Ook een hervorming van de autogerelateerde fiscaliteit dringt zich op, met de invoer van rekeningrijden, aanpassingen van de heffingen aan de milieukwaliteit van de wagen en het afstemmen van accijnzen op diesel en benzine.