Geloofsorganisaties roepen op tot afschaffing kernwapens

Nieuws

Geloofsorganisaties roepen op tot afschaffing kernwapens

Geloofsorganisaties roepen op tot afschaffing kernwapens
Geloofsorganisaties roepen op tot afschaffing kernwapens

Thalif Deen (IPS)

08 mei 2015

Het afschaffen van kernwapens is een morele plicht, zegt  een interreligieuze coalitie van geloofsorganisaties. De coalitie sprak gisteren de lidstaten van het nucleaire non-proliferatieverdrag (NPT) toe.

Link

Lees ook: Burgemeesters Hiroshima en Nagasaki eisen ontwapening

In amper drie minuten tijd sprak Emily Welty van de Wereldraad van Kerken de internationale gemeenschap toe, namens een coalitie van vijftig religieuze organisaties, vredesgroepen en andere maatschappelijke organisaties.

Ze draaide er niet omheen: ‘We verwerpen het immorele beleid waarbij hele bevolkingen worden gegijzeld door de dreiging van een wrede en miserabele dood. We verheffen onze stem in de naam van gezond verstand en de gedeelde waarden van menselijkheid.’

Moed

Ze riep de leiders op om moed te verzamelen om de vicieuze cirkel van wantrouwen te verbreken. Die ondermijnt de gedeelde toekomst van de mensheid. Kernwapens, zei ze, zijn onverenigbaar met de waarden van de verschillende religieuze tradities: het recht op een veilig en waardig leven, de eisen van recht en geweten en de taak om het kwetsbare te beschermen en om als rentmeester de planeet te bewaren voor latere generaties.

‘Kernwapens zijn onverenigbaar met de waarden van de verschillende religieuze tradities.’

‘Kernwapens vormen een totale miskenning van al deze waarden en commitments’, zei ze. ‘En er is geen enkele morele eis die kernwapens wel rechtvaardigt, of dat nu nationale veiligheid is of stabiele relaties tussen machten.’

Tot de coalitie behoren onder meer de Wereldraad van kerken, de Islamic Society of North America, de Buddhist Peace Fellowship en vredesorganisaties zoals Pax Christi.

Op de VN- conferentie, die duurt tot 22 mei, wordt het kernwapenverdrag geëvalueerd. Als er consensus is, komt er een officiële conclusie.

Nog meer geld

Sinds de eerste atoombommen zijn afgeworpen, zeventig jaar geleden, leeft de mensheid in de schaduw van apocalyptische vernietiging, aldus Welty. ‘Als deze wapens worden ingezet, zou het niet alleen de beschaving tot nu toe vernietigen, maar ook de mensen van de toekomst veroordelen tot een grimmig lot.

‘De situatie is onacceptabel en we kunnen niet toestaan dat dit voortduurt.’

Link

Lees ook: ‘Kernstopverdrag is springplank naar kernvrije wereld’

Het uitbannen van deze wapens is met het NPT-verdrag een taak van alle staten, aldus de coalitie, maar dit doel komt nauwelijks dichterbij. Integendeel, enorme sommen geld worden gestoken in de modernisering van de wapens, in een tijd dat er te weinig budget is om te voorzien in de noden van veel mensen.

‘De situatie is onacceptabel en we kunnen niet toestaan dat dit voortduurt’, aldus de coalitie. Daarom moeten regeringen toewerken naar totale afschaffing van kernwapens en moet er een nieuw wettelijk instrument komen dat kernwapens verbiedt. De coalitieleden beloven zich zelf ook in te spannen voor deze doelen. Bovendien zullen ze zelf, als gelovigen, onder hun eigen achterban werken aan bewustwording, om te laten zien dat kernwapens uitbannen een ‘moreel imperatief’ is.