Gemenebestlanden overwegen eigen vrijhandelszone

Nieuws

Gemenebestlanden overwegen eigen vrijhandelszone

Sanjay Suri

25 november 2005

Het Gemenebest moet misschien een eigen vrijhandelszone opzetten als de Wereldhandelstop in Hongkong volgende maand geen akkoord oplevert. Dat vinden topondernemers en ministers uit tientallen lidstaten van de organisatie.

Het Gemenebest wordt gevormd door 53 landen die ooit onderdeel waren van het Britse rijk. Het Zakenforum van de Handelsraad van het Gemenebest (CBC) nam donderdag een resolutie aan waarin gesteld wordt dat landen die dat willen, de mogelijkheid moeten onderzoeken van preferentiële akkoorden of een vrijhandelszone. Volgens het forum is dat in het bijzonder belangrijk als de Doha-ronde geen resultaat oplevert. Die handelsbesprekingen komen in december op de ministertop van de Wereldhandelsorganisatie in een beslissende fase.

Het zakenforum werd tegelijk met een tweedaagse bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van het Gemenebest gehouden. Het voorstel is met ministers uit verschillende landen besproken en naar verluidt is er positief op gereageerd. Het zakenforum trok 620 overheidsfunctionarissen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven uit vijftig landen. Het werd ook bijgewoond door zes regeringsleiders en meer dan vijftig ministers.

Een vrijhandelszone is volgens Rahul Bajaj, mede-voorzitter van de CBC en tevens CEO van Bajaj Auto Ltd. in India, goed haalbaar. Dat de landen van het Gemenebest ver uit elkaar liggen, hoeft geen probleem te zijn, zei hij. Als China en India een overeenkomst kunnen sluiten en als de landen van de Associatie van Zuidoost-Aziatische landen (ASEAN) dat kunnen met India, dan kan het ook heel goed tussen de landen van het Gemenebest. De ASEAN bezint zich momenteel ook op een handelsovereenkomst met de Europese Unie.

Een vrijhandelsovereenkomst voor het Gemenebest heeft volgens Bajaj verschillenden voordelen. We spreken dezelfde taal en we hebben hetzelfde rechtssysteem, een vrije pers en we voelen ons thuis in de Gemenebestlanden. Maar aan een vrijhandelsakkoord kunnen waarschijnlijk niet alle landen meedoen. Er zijn drie landen, Groot-Brittannië, Malta en Cyprus, die lid zijn van de Europese Unie. Volgens de EU-regels mogen zij geen afzonderlijk handelsakkoord sluiten. Maar de vijftig andere landen kunnen dat wel doen.

Het CBC zegt dat het Gemenebest het grootste handelsblok kan worden na de EU. In de Gemenebest-landen gaat jaarlijks 2.800 miljard dollar om, de directe buitenlandse investeringen bedragen ongeveer 100 miljard dollar en de landen zijn goed voor meer dan 20 procent van de internationale handel en investeringen.

Een succesvolle afsluiting van de Doha-ronde kan de wereldwijde handel laten groeien met 300 miljard dollar, waarvan 48 miljard naar ontwikkelingslanden gaat, aldus het CBC. (JS/PD)