Gemor over half loon voor gelijk werk

Nieuws

Gemor over half loon voor gelijk werk

Meena S Janardhan

12 oktober 2004

De talrijke Aziatische migranten in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) beginnen steeds luider te morren omdat ze minder betaald worden dan collega's uit Europa en de Arabische wereld. De overheid zegt de zaak te bestuderen, maar werkgevers waarschuwen voor te veel gelijkheid.

Ramesh Natarajan, een burgerlijk ingenieur uit India, sprong thuis een gat in de lucht sprong toen hij een baan in Dubai aangeboden kreeg waarmee hij 3.500 dirham (770 euro) per maand kon verdienen. Maar hier kwam ik aan de weet dat mijn Arabische collega’s meer dan het dubbele verdienen. Mijn voorganger, iemand uit het Westen, kreeg zelfs drie keer meer, al had hij minder ervaring en lagere kwalificaties. De grillige loonpolitiek van zijn werkgever heeft voor Natarajan nog een vervelend neveneffect: hij zit net onder de loongrens van 4.000 dirham per maand waarboven migranten de toelating kunnen krijgen hun gezin over te laten komen.

Voorlopig blijven de VAE nog een wijde boog te maken rond de belangrijkste verzuchting van veel Aziatische migranten: een eerlijk loon. De regering heeft wel 13 andere maatregelen klaar om verbetering te brengen in de situatie van werknemers in de privé-sector. Die komen in een wetsvoorstel dat eind dit jaar of begin volgend jaar zou moeten worden goedgekeurd. Werknemers zouden onder meer het recht krijgen vakbonden op te zetten; het zwangerschapsverlof wordt opgetrokken van 45 naar 56 dagen en biedt voortaan bescherming tegen ontslag; er komen compensaties voor feestdagen die op vrijdag (de wekelijkse vrije dag in de VAE) vallen.

Volgens experts is het paspoort van werknemers in de Verenigde Arabische Emiraten vaak meer bepalend voor hun loon dan de kennis en referenties die ze kunnen voorleggen. De arbeidswetgeving beschermt migranten niet tegen discriminatie op het vlak van verloning, zegt Safiyya, een Filipijnse die voor een bedrijf in de VAE de personeelszaken behartigt. Internationaal gezien gaan de VAE daarmee over de schreef: de Internationale Arbeidsorganisatie stelt dat alle landen ervoor moeten zorgen dat het principe van gelijk loon voor gelijk werk werkelijkheid wordt.

Als de VAE zich al in die richting bewegen, dan gaat dat in elk geval heel langzaam. Volgens een ambtenaar van het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken zijn de VAE van plan een wederzijds aanvaard loon voor buitenlandse en plaatselijke werknemers in te voeren, op basis van een actieve dialoog tussen werknemers, werkgevers en de overheid. Hetzelfde loon voor dezelfde kwalificaties is dat nog lang niet. De overheid zegt immers in één adem ook dat de eigen burgers meer gemotiveerd moeten worden om te gaan werken. Dat lukt niet tegen het karige loon dat voor veel buitenlanders is weggelegd. Die migranten stemmen dan weer vaak gauw in met wedden die naar de normen van de Emiraten belachelijk laag zijn - in hun land van herkomst zouden ze nog minder verdienen of helemaal geen gepast werk vinden. Volgens Saffiya werken sommige Indiase migranten in de VAE voor rond de 70 euro per maand.

Van een systeem van vaste minimumlonen voor welomschreven banen, willen de VAE voorlopig niet weten. Een groot deel van de bedrijfswereld is er niet voor gewonnen. Heena Ahmed, de eigenaar van een computerfirma in het emiraat Sharjah, geeft toe dat het optrekken van de lonen voor migranten uitbuiting zou tegengaan en ook betere arbeidskrachten kan aantrekken. Maar Mohamed Al Muhairi, een andere zakenman, denkt dat de plaatselijke werknemers voor dergelijke lonen niet in beweging zullen willen komen. Meer geld uitbetalen aan buitenlanders, betekent volgens hem ook dat meer middelen het land verlaten. De meest migranten sparen immers zoveel mogelijk om dat geld nar het thuisfront door te sturen.

Negen op de tien werknemers in de Verenigde Arabische Emiraten komen uit het buitenland. Zonder migranten zou de economie van het olierijke woestijnland als en mislukte soufflé in elkaar zakken. Toch worden veel buitenlandse werknemers in de VAE gediscrimineerd, uitgebuit en slecht behandeld. Dat ze volhouden, ligt vooral aan het feit dat ze thuis nog minder kansen hebben. In 2002 stuurden alle migranten in de VAE samen 65 miljard euro naar huis - 17 miljard euro meer dan in 2002. (PD)

Meena S Janardhan