Gesneden fruit is lekkerder voor kinderen

Nieuws

Gesneden fruit is lekkerder voor kinderen

19 april 2013

Waarom laten kinderen en jongeren fruit makkelijk links liggen en is snoep zoveel aantrekkelijker? Omdat fruit moeilijker te eten is, achterhaalden Amerikaanse onderzoekers.

Het voedings- en merkenlaboratorium van de Cornell-universiteit (Ithaca, New York) deed tests in acht lagere scholen. Die kregen allemaal een handige fruitsnijder, waarmee je een appel in enkele seconden in zes delen kunt snijden.

De fruitconsumptie in de cafetaria steeg gemiddeld met 61 procent wanneer het fruit gesneden werd aangeboden.

Uit interviews met de leerlingen bleek dat jongere kinderen groot fruit te moeilijk vinden omdat ze een beugel dragen of tanden missen. Oudere meisjes vinden het niet hip om groot fruit te eten waar anderen bij zijn.

Meer dan de helft

De onderzoekers trokken naar zes middelbare scholen om te kijken of gesneden fruit inderdaad aantrekkelijker is. Drie scholen kregen dezelfde fruitsnijder als de lagere scholen, de drie andere verkochten hun fruit niet gesneden.

De appelverkoop in de scholen met gesneden fruit lag 71 procent hoger dan in de andere scholen. Bovendien lag het aantal leerlingen dat meer dan de helft van zijn appel opat, 73 procent hoger.

De onderzoekers besluiten dat kinderen sneller geneigd zijn hapklaar fruit te eten.

De consumptie van fruit en groenten is cruciaal in de strijd tegen overgewicht en obesitas. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie leden in 2011 wereldwijd meer dan veertig miljoen kinderen onder de vijf jaar aan overgewicht. Het aantal mensen met obesitas is bijna verdubbeld sinds 1980.

In de Verenigde Staten heeft 70 procent van de volwassenen overgewicht; bij 30 procent is sprake van obesitas.