Geweld in Burkina Faso drijft half miljoen mensen op de vlucht

Nieuws

5,4 miljoen mensen hebben dringend behoefte aan humanitaire hulp

Geweld in Burkina Faso drijft half miljoen mensen op de vlucht

Geweld in Burkina Faso drijft half miljoen mensen op de vlucht
Geweld in Burkina Faso drijft half miljoen mensen op de vlucht

IPS

21 oktober 2019

Het toenemende geweld in Burkina Faso heeft naar schatting al 486.000 mensen op de vlucht gedreven, van wie meer dan de helft in de laatste drie maanden. Nog eens 16.000 mensen zijn naar het buitenland gevlucht.

VAO (CC0)

VAO (CC0)

“De humanitaire noden stijgen snel naarmate het conflict en de onzekerheid honderdduizenden mensenlevens blijven ontwrichten”

Het geweld veroorzaakt een ernstige humanitaire noodsituatie in de Sahel. Duizenden uitgeputte mensen proberen aan het geweld te ontsnappen en zoeken opvang bij gastgezinnen of opvangcentra. Vaak is het niet de eerste keer dat ze op de vlucht moeten slaan en de druk neemt toe op de regio die al kwetsbaar is door voedseltekorten, waarschuwt de VN-vluchtelingenorgansiatie (UNHCR).

Alle dertien regio’s in het land vangen nu mensen op die op de vlucht zijn voor het geweld. De regio Centre-Nord vangt de meeste mensen op: meer dan 196.000 in de provincie Sanmatenga alleen al. In het hele land hebben naar schatting anderhalf miljoen mensen nu humanitaire hulp nodig.

“De humanitaire noden stijgen snel naarmate het conflict en de onzekerheid honderdduizenden mensenlevens blijven ontwrichten”, stelt Andrew Mbogori van de UNHCR. “De gastgemeenschappen zijn al arm en leven zelf op het scherp van de snee. Voedsel, water, onderdak en gezondheidszorg moeten onmiddellijk geregeld en versterkt worden als we een nieuwe tragedie binnen deze tragedie willen vermijden. Ondervoeding en verhongering zijn een reële bedreiging.”

Hele regio

Gewapende groepen voeren hun aanvallen op, niet alleen in Burkina Faso maar ook in buurlanden als Mali en Niger. De grensregio’s tussen de landen zijn nieuwe hotspots van geweld. In de dunbevolkte regio’s, waar de overheid minder aanwezig is, kunnen de groepen hun invloed uitbreiden. De aanvallen breidden zich dit jaar ook al uit naar Benin.

In de getroffen regio hebben 5,4 miljoen mensen nu dringend behoefte aan humanitaire hulp, onder wie 3,2 miljoen in Mali en 700.000 mensen in het westen van Niger.