Gezondheid opruimers van 9/11 werd onvoldoende beschermd

Nieuws

Gezondheid opruimers van 9/11 werd onvoldoende beschermd

Katherine Stapp

26 oktober 2003

Een jonge vrouw met dikke zwarte vlechten vertelt in het Spaans over haar werk als schoonmaakster in een kantoorgebouw in Manhattan na de aanslagen van elf september. Op handen en knieën moest ze door de ventilatieschachten om er een dikke laag stof op te ruimen. Haar baas stuurde haar altijd weer terug, omdat zij “de beste” was voor de job.

Twee jaar later maken vertegenwoordigers van arbeids- en migrantenorganisaties overuren om mensen op het spoor te komen die aan hun werk in het stof en het puin van Ground Zero ademhalingsmoeilijkheden, uitslag, misselijkheid of psychologische problemen hebben overgehouden. Ze willen de klachten bundelen en een schadevergoeding aanvragen bij een overheidsdienst die medische verzorging en een financiële tegemoetkoming biedt. Elke arbeider die bij zijn werk gewond raakte, komt voor het programma in aanmerking, ongeacht zijn of haar wettelijke status.

Dat is een goede zaak voor de opruimers van Ground Zero, vaak immigranten die op straat werden geronseld voor een dagloon van zestig dollar. Op een zitting van het Puerto Rican Legal Defence and Education Fund bleek dat niemand van de 25 aanwezige arbeiders ooit van zijn werkgever iets had vernomen over gezondheidsrisico’s. Enkelingen die stofmaskers hadden gekregen werden vriendelijk verzocht die weer af te zetten om te vermijden dat hun collega’s ook een masker zouden vragen.

“Deze mensen waren de onzichtbare krachten die de bureaus in de omgeving weer hebben schoongemaakt”, zegt Beverly Tillery van het New York Committee for Occupational Safety and Health (NYCOSH),.”De meeste van deze immigranten hebben geen ziekteverzekering. Deze compensatie is voor hen de enige manier om de medische zorgen te kunnen betalen voor de schadelijke gevolgen van hun arbeid”.

Spaanstalige organisaties sporen arbeiders op en leren hen hoe ze de nodige documenten moeten invullen. Dan gaat het voor medisch onderzoek naar het Mount Sinai Centre for Occupational and Environmental Medicine. Tachtig procent van de mensen klaagt over ademhalingsproblemen: een pijnlijke keel, een beklemde borst, hoesten en niezen. Ook astma komt voor, alsook spier- en gewrichtspijnen en psychologische problemen.

Voor de onderzoekende arts Rafael de la Hoz is dit nog maar het tipje van de ijsberg. “We stellen nu de gevolgen vast na twee jaar, maar er zijn ook problemen op langere termijn mogelijk. Kankerverwekkende stoffen zorgen pas na vijf tot tien jaar voor gezondheidsmoeilijkheden”. Volgens de la Hoz werden de risico’s bewust geminimaliseerd omdat er voor de bedrijven veel geld op het spel stond.

Sommige van de opruimers zijn nu dakloos omdat ze te ziek zijn geworden om nog te kunnen werken, zegt Oscar Paredes van het Latin American Workers Project. “De meeste kennen hun rechten niet. Nu pas beginnen ze contact op te nemen. Blootstelling aan asbest kan voor levenslage problemen zorgen. Ik ben optimistisch over de strijd die we moeten voeren, maar de resultaten kunnen nog jaren op zich laten wachten”. In totaal gaat het waarschijnlijk om 3000 mensen, zo schat Paredes.

Ook het parket onderzoekt of bedrijven het arbeidsrecht hebben geschonden, maar wilde geen commentaar kwijt. Het onderliggende probleem is een gebrek aan bescherming voor dagloners, vooral als het gaat om illegale immigranten. Zij zijn vaker het slachtoffer van arbeidsongevallen, presteren vaker overuren en hebben geen toegang tot de sociale en juridische bijstand.

Katherine Stapp

xml=3

Ref: na he lb