Ghana komt in aanmerking voor schuldverlichting

Nieuws

Ghana komt in aanmerking voor schuldverlichting

Emad Mekay

28 februari 2002

De schuldeisers van Ghana zijn bereid om
voor 3,7 miljard dollar schulden af te schrijven als het West-Afrikaanse
land de voorschriften van de Wereldbank en het Internationaal Muntfonds
naleeft. Ghana is daarmee het 26-ste land dat in aanmerking komt voor
schuldvermindering in het kader van het Highly Indebted Poor Countries
(HIPC)-Initiatief.

Als Ghana het eindpunt van de HIPC-procedure doorloopt, dan zal het de
komende 20 jaar 67-procent minder schuld moeten betalen aan de Wereldbank en
49 procent minder aan het IMF de komende 8 jaar. De Wereldbank schiet er 781
miljoen dollar bij in en het IMF 112 miljoen dollar. In theorie, want het
West-Afrikaanse land kan zijn schuld - die in 1998 6,88 miljard dollar
bedroeg - in geen eeuwen afbetalen. Tweederde van de lange termijnschulden
zijn voor rekening van de internationale kredietinstellingen, een vierde is
eigendom van bilaterale crediteurs (Japan is de grootste) en de rest zijn
leningen van privé-investeerders.

Volgens cijfers van het Afrikaanse Forum en Netwerk voor Schuld en
Ontwikkeling (AFRODAD) spendeert Ghana 7,7 procent van zijn bruto
binnenlands product aan schuldaflossing. Naar absolute topprioriteiten als
gezondheidszorg en onderwijs gaan respectievelijk 1,8 procent en 4,2 procent
aan. Bijna 44 procent van de 19 miljoen Ghanezen beschikken niet over gezond
water en 80 procent van de bevolking moet het rooien met een dollar per dag
of minder.

Om in aanmerking te komen voor een schuldvermindering werkt de regering in
Accra aan een strategie voor armoedereductie. Die zal tegen de helft van dit
jaar klaar zijn en moet dan aan de internationale kredietinstellingen worden
voorgelegd. Het geld dat vrijkomt door het HIPC-initiatief zal volgens een
verklaring van de Wereldbank en het IMF worden besteed aan gezondheidszorg,
onderwijs, infrastructuurprojecten in de landbouw en een beter beleid.

Organisaties die ijveren voor schuldkwijtschelding stellen dat het een
druppel op een hete plaat is en dat er in werkelijkheid erg weinig geld zal
vrijkomen. Een kwijtschelding van alle schulden is volgens hen de enige
manier om in Ghana en andere Afrikaanse een behoorlijk budget vrij te maken
voor economische en sociale ontwikkeling.

Het zal overigens nog even duren voor de schuldvermindering een feit is.
Tussen het ‘beslissingspunt’ en het ‘eindpunt’ moet Ghana - net als de
andere HIPC-landen - een stringent programma van economische hervormingen
doorvoeren. Tot dusver hebben 4 van de 26 HIPC-landen - Tanzania, Oeganda,
Mozambique en Bolivia - het eindpunt bereikt.