Globalisering bereikt houtverwerkende nijverheid

Nieuws

Globalisering bereikt houtverwerkende nijverheid

Gustavo Capdevila

25 augustus 2004

De verkoop van hout en meubels doet het in veel rijke landen bijzonder goed en steeds meer meubeltjes zijn ‘made in China’: dat land is al veruit de grootste invoerder van meubels in de VS. Het gevolg is dat de internationale concurrentieverhoudingen gevoelig zijn verschoven. Dat stelt de Economische Commissie voor Europa (UNECE), een VN-instelling.

De globalisering speelt nu ook volop in de houtsector, is de conclusie van Jorge Nájera, een medewerker van de VN-denktank. De UNECE publiceerde eind vorige week haar jaarlijkse rapport over de evolutie van de houtverwerkende nijverheid in Europa en Noord-Amerika.

De verkoop van hout en meubels profiteert van het economisch herstel dat medio 2003 inzette in de VS en Azië. In de VS werden in 2003 ongeveer 2 miljoen nieuwe huizen gebouwd, en dat verklaart in hoge mate de forse toename van de Amerikaanse houtimport. De extreem lage interestvoeten zetten veel Amerikanen aan tot bouwen. De schitterende vooruitzichten op de markt voor dit jaar en 2005 moesten wel wat worden getemperd omdat de Federal Reserve in juni de basisrentevoet weer wat heeft opgetrokken.

Naast de VS voerden in 2003 vooral China en Japan veel meer hout in. Een groot deel van de Chinese invoer verlaat het land weer als afgewerkte producten, vooral meubels. China wint razendsnel aan belang op de meubelmarkt. De VS kondigde begin deze zomer zelfs anti-dumpingmaatregelen af om de eigen houtverwerkende nijverheid te beschermen. Daarbij werden volgens het rapport van de UNECE strafheffingen tot 200 procent ingesteld.

Volgens de Amerikaanse statistieken is de invoer van Chinese slaapkamermeubels in de VS tussen 2000 en 2003 toegenomen van 359 miljoen dollar tot 1,2 miljard dollar. En sommige analisten schatten dat intussen al 40 procent van alle meubels die in de VS verkocht worden, uit China komen. De Chinese productiecapaciteit neemt snel toe, en de kwaliteit van de Chinese bedden en kasten blijft verbeteren. Zowat 60 procent van de meubels die in China gemaakt worden, volgen Amerikaanse ontwerpen en stijlen.

De Chinese export naar Europa blijft voorlopig stagneren. Maar de moeilijkheden waarop de Chinese uitvoerders in de VS kunnen stuiten, zouden China ertoe kunnen brengen een intensievere aanval op de Europese markten in te zetten.

De snelle expansie van de houtsector in China veroorzaakt problemen in de landen die ruw hout produceren. China koopt bijvoorbeeld veel ongezaagd hout in Indonesië, om dat dan na verwerking tot multiplex zelf verder te exporteren. Indonesische houtverwerkende bedrijven kwamen daardoor in moeilijkheden, wat de regering in Jakarta deed besluiten de export van boomstammen te beperken. Dat deed de houtprijzen stijgen, en dat veranderde wereldwijd de concurrentieverhoudingen, tot op de Braziliaanse markt toe. (PD/ADR)