"Goede rijstoogst zal voedselcrisis temperen" (FAO)

Nieuws

"Goede rijstoogst zal voedselcrisis temperen" (FAO)

Peter Dhondt

25 februari 2009

De wereldwijde rijstoogst lijkt erg mee te vallen. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) gaat voor het in mei eindigende oogstjaar 2008/2009 uit van een totaal van 683 miljoen ton ongepelde rijst. Dat is 3,5 procent meer dan in 2007/2008. De goede oogst kan de prijs van het gewas helpen drukken.

Goed weer in belangrijke teeltgebieden biedt één verklaring voor de schitterende oogst. Maar ook de hoge prijzen van begin vorig jaar spelen mee. Daardoor werd er in 2008 2,2 procent meer landbouwgrond met rijst beplant dan het jaar daarvoor, schrijft de FAO in zijn rice market monitor van februari.

Rijst is het belangrijkste voedingsmiddel voor 2,5 miljard mensen. Forse prijsstijgingen leidden begin 2008 in veel landen tot onlusten en paniek. Omdat ook brandstof en kunstmest duurder werden, werd gevreesd dat de productie niet zomaar zou kunnen worden opgedreven. Maar dat blijkt dus toch gebeurd.

Nadat ze in mei 2008 een piek bereikten, dalen de rijstprijzen weer. Toch lagen ze volgens de FAO eind 2008 nog altijd 80 procent hoger dan in 2007. Veel ontwikkelingslanden zullen ook dit jaar weer een moeilijke tweefrontenoorlog moeten voeren, voorspelt de organisatie: het komt erop aan de boeren aan te moedigen veel rijst te blijven produceren, maar tegelijk moet de rijst betaalbaar blijven voor de arme bevolking. Door de economische crisis wordt dat laatste nog belangrijker.

De kans bestaat dat de prijzen verder dalen in 2009, zegt de FAO. Dat dreigt de inspanningen van rijstimporterende landen in het gedrang te brengen om zelfvoorzienend te worden, terwijl die evolutie in de exportlanden zowel producenten als de fiscus pijn zouden doen. .

De FAO verwacht dat de goede oogst de rijstreserves in de wereld dit jaar zal doen aangroeien tot 118 miljoen ton (in gepelde rijst equivalent). Dat zou negen miljoen ton beter zijn dan in 2008.

In Azië zullen alle grote rijstproducenten het heel goed doen, met uitzondering van Thailand. Ook voor Afrika worden buitengewoon goede resultaten voorspeld. De groei van 18 procent in vergelijking met vorig jaar is er vooral te danken aan meer overheidssteun en het toenemende gebruik van rijstsoorten die meer opleveren en beter bestand zijn tegen droogte en plagen.