Golfstaten op zoek naar groen water

Nieuws

Golfstaten op zoek naar groen water

Meena Janardhan

25 mei 2010

De landen uit het Midden Oosten zijn op zoek naar nieuwe, duurzame en minder kostbare manieren om schoon drinkwater te produceren. Door bevolkingsgroei en hogere welvaart zal het waterverbruik in de toekomst toenemen, maar wetenschappers verwachten dat de beschikbaarheid van water in de Golfregio zal afnemen.

De overheden zijn zich ervan bewust dat er forse investeringen in waterzekerheid gedaan moeten worden. In de toekomst zijn er extra installaties nodig om water te ontzilten en dienen irrigatiewerken gebouwd en onderhouden worden. Daarnaast zijn de overheden in het gebied op zoek naar manieren om in de toekomst minder water te verspillen en regenwater beter op te vangen, zodat minder water verloren gaat.

Verslechterde situatie

Volgens Mohammed Raouf is de situatie in de regio erg zorgwekkend. Raouf is manager van het milieuonderzoeksprogramma van het Gulf Research Centre, een denktank gevestigd in Dubai. Een belangrijke oorzaak voor de verslechterde situatie is de snelle bevolkingsgroei.  De Golfstaten behoren tot de landen met de snelst groeiende bevolking ter wereld, en onderzoekers verwachten dat de bevolking in het gebied tussen 2008 en 2020 met meer dan een kwart zal toenemen.

Andere oorzaken voor een toename van het waterverbruik zijn volgens Raouf de regionale modernisering, de industrialisatie en de groei van toerisme.

Daarnaast blijkt volgens Raouf uit internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de klimaatverandering dat de watersituatie in de regio in de toekomst verder zal verslechteren. Onderzoekers verwachten dat de temperatuur in de Golfregio deze eeuw met drie tot zes graden zal stijgen en dat de neerslag in het gebied zal afnemen.

Op dit moment kunnen de waterzuiveringinstallaties in Bahrein, Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten meer dan 85 procent van de vraag naar water aan. In Oman en Saoedi-Arabië lukt dat niet en wordt slechts de helft geproduceerd van het water dat nodig is.

Duurzaam

Het merendeel van de waterzuiveringindustrie in de regio is op olie gebaseerd. Alleen al in Saoedi-Arabië zijn anderhalf miljoen olievaten per dag nodig om de waterzuiveringsinstallaties te laten draaien. Afgezien van de gevolgen voor het milieu zijn deze installaties op de lange termijn te kostbaar. Sinds 2000 zijn de prijzen van fossiele brandstoffen met driehonderd procent gestegen.

Het milieuagentschap van de Verenigde Arabische Emiraten in Abu Dhabi, het EAD, doet onderzoek naar nieuwe, duurzame manieren van waterproductie. Onlangs heeft het agentschap twee pilootprojecten gestart om brak en zout water te ontzilten met zonne-energie.
Volgens het EAD ligt de belangrijkste uitdaging voor de Golfregio in het vergroten van de efficiëntie van op zonne-energie gebaseerde systemen en het verkleinen van de milieuschade bij het produceren van schoon water.

Het EAD is ook bezig met de installatie van dertig kleinschalige ontziltingsinstallaties, waarmee drinkwater voor dieren in de woestijn rondom Abu Dhabi kan worden gezuiverd. Deze installaties zouden in de loop van volgend jaar in bedrijf moeten worden genomen.

In Saoedi-Arabië wordt in samenwerking met IBM gewerkt aan de grootste zonne-energie-installatie van het Saoedische koninkrijk. De fabriek, die in 2012 operabel moet zijn, zal bijna 30 miljoen liter water per dag kunnen zuiveren. Daarmee kunnen honderdduizend Saoediërs van water worden voorzien.

Zuinig

Het EAD in de Verenigde Arabische Emiraten is deze maand een waterbesparingcampagne gestart. Het agentschap hoopt in 2013 een kwart miljoen huizen met waterbesparende apparatuur te hebben voorzien. In een regio waar het watergebruik per hoofd van de bevolking hoger is dan waar ook ter wereld, zou de campagne een besparing van 75 miljard liter water kunnen opleveren.

De overheden in de regio lijken in te zien dat de infrastructuur die nodig is om grondwater beter op te vangen en water te kunnen hergebruiken onderhouden en verbeterd moet worden. De regering van Oman is een programma gestart om er voor te zorgen dat de historische irrigatiesystemen van het land, de zogenaamde aflaj’s behouden blijven en ook in de toekomst kunnen blijven werken.

Volgens Raouf is het zeer belangrijk dat er verder geïnvesteerd wordt in waterbeheer. Er moet geprobeerd worden om regenwater ten volle te benutten en natuurlijke reservoirs en grondwaterhoudende lagen beter beschermen.