Golfstaten verwachten economische boom door wederopbouw Irak

Nieuws

Golfstaten verwachten economische boom door wederopbouw Irak

N Janardhan

15 april 2003

Hoewel de grootste contracten voor de wederopbouw van het post-Saddam Irak voor enkele grote Amerikaanse bedrijven zijn gereserveerd, denken ook de Golfstaten behoorlijke economische prijzen te kunnen schieten. In onderaanneming kunnen bedrijven uit landen als Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein heel wat klussen voor de Amerikanen
opknappen. De beleggers reageren enthousiast: de lokale beursindexen schieten de hoogte in.

De snelle val van het regime van Saddam Hoessein heeft de afgelopen week voor een zucht van verlichting gezorgd in de olieproducerende staten aan de Perzische Golf. De politieke schade van de oorlog bleef aan de zuidelijke kant van het front tot dusver beperkt en de snelheid waarmee de coalitietroepen de Iraakse leider verdreven hebben, zorgde ervoor dat de economische factuur niet te hoog opliep. Nu de Amerikanen sleutelen aan een nieuw bestuur voor Irak, popelen de Golfstaten om actief deel te nemen aan de heropbouwprogramma’s. Zij hopen te delen in de stroom aan kapitaal dat nodig is om de infrastructuur te herstellen van een land dat in twee decennia drie oorlogen en een economisch embargo van tien jaar kreeg te verwerken. Volgens analisten is met de wederopbouw een bedrag gemoeid van honderd miljard dollar.

Samen met het wegvallen van de permanente bedreiging die de Iraakse dictator voor de naburige Golfstaten betekende, zorgen de goede economische vooruitzichten voor een bloei op de aandelenmarkten. De beurs van Koeweit, de op één na grootste in de Arabische wereld, sloot het eerste kwartaal af met een winst van 21 procent, bovenop de winst van 39 procent die in 2002 werd opgetekend. In Koeweit leeft de verwachting dat bedrijven in de transportsector, de telecommunicatie-industrie, de dienstensector en de financiële sector naar een aanzienlijke schaalvergroting gaan als ze zich op de Iraakse markt wagen. In Irak wonen 25 miljoen mensen. Bovendien bieden de contracten voor de wederopbouw van Irak de kans aan de economieën van de Golfstaten om niet langer afhankelijk te blijven van de uitvoer van olie alleen - op dit ogenblik goed voor twee derden van het bruto binnenlands product in de regio.

Volgens een analist van de Bank van de Verenigde Arabische Emiraten zal met name de financiële sector erop vooruit gaan. Vooral in Bahrein, dat zich opwerpt als het financiële hart van de Golf, zal daar de vruchten van plukken. De Verenigde Arabische Emiraten, bekend als een handelscentrum, zien perspectieven in de heruitvoer van goederen en het leveren van diensten aan Britse en Amerikaanse troepen in Irak. Van de 75 miljard dollar steun voor wederopbouw waarmee het Amerikaanse Congres heeft ingestemd, heeft de Amerikaanse regering al 2,5 miljard dollar opzij gelegd voor de verscheping van goederen. De Havenautoriteit van Dubai deelde mee dat zij nauw samenwerkt met lokale reders om de aanzienlijke aanvoer van humanitaire hulp op een vlotte manier te laten gebeuren.

Hoewel nu al vaststaat de Amerikaanse multinationale bedrijven met de grootste contracten aan de haal zullen gaan, zal de Golfregio toch een aanzienlijke economische opleving kennen, zegt Mary Ann Tetreault, een professor van de Trinity Universiteit in de Verenigde Staten. Voor de Golfstaten zijn de kruimels die van de Amerikaanse tefel vallen groot genoeg.

Tetreault verwijst naar de vorige Golfoorlog, die in 1991. Toen na de oorlog honderden oliebronnen in brand stonden, kregen aanvankelijk alleen Noord-Amerikaanse bedrijven opdrachten om die branden te blussen. Maar omdat de taak zo gigantisch was, werden ook niet-Amerikaanse bedrijven ingeschakeld.