Google kan teloorgang ecosystemen voorspellen

Nieuws

Google kan teloorgang ecosystemen voorspellen

Joren Gettemans

08 september 2009

Wetenschappers hebben het zoekmechanisme van Google zo kunnen aanpassen dat ze een verbazend accuraat model bekomen om het uitsterven van diersoorten en ecosystemen in kaart te brengen.

Wetenschappers weten al sinds jaar en dag dat het uitsterven van een bepaalde diersoort kan leiden tot het ineenklappen van een heel ecosysteem. Maar de complexiteit van de relaties tussen de verschillende dier- en plantensoorten maakte het moeilijk om te bepalen welke soorten het belangrijkste waren. Nu hebben wetenschappers een verbazend accuraat model ontwikkeld om de gevolgen in kaart te brengen. En dat model hebben ze gebaseerd op de zoektechnologie van Google, PageRank.
De onderzoekers van de Universiteit van California publiceerden hun studie in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS Computational Biology. “In PageRank wordt je een belangrijke website als andere belangrijke websites naar jou linken”, zegt Stefano Allesina, een van de auteurs van de studie. “We gingen van dat idee uit en draaiden het om: soorten zijn belangrijk als ze belangrijke andere soorten ondersteunen.”
Kortom: gras is belangrijk omdat het gegeten wordt door gazellen, en die zijn belangrijk omdat ze een prooi vormen voor leeuwen.

Hogere waardering

Toen de onderzoekers het algoritme testten tegenover bestaande modellen, bleek het in alle twaalf de onderzochte ecosystemen beter te presteren. Daarvoor moesten ze het algoritme wel op verschillende manieren aanpassen. Zo leeuwen lijken niet snel gegeten te worden, maar ze vormen natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van de keten. De onderzoekers voegden daarom het criteria toe dat alle dieren bijdragen aan de voedselketen door hun uitwerpselen en uiteindelijk hun afsterven.
Een van de opvallende resultaten van het onderzoek is dat soorten laag in de voedselketen nu hoger gewaardeerd worden. De onderzoekers ontdekten een verband tussen het belang van een soort en de hoeveelheid materie die erdoor omgezet wordt. Kortom: een soort die veel eet, is vaak belangrijk.
De onderzoekers willen het systeem nu verder uitbreiden om ook complexere systemen in kaart te brengen en factoren als vervuiling en verlies van habitat toe te voegen. Ze hopen dat hun studie wetenschappers ertoe aanzet een bredere kijk te hanteren op ecosystemen en voedselketens. Nu wordt er nog te vaak gefocust op één soort die in gevaar is.