Greenpeace: EU subsidieert meest vervuilende veebedrijven

Nieuws

Greenpeace: EU subsidieert meest vervuilende veebedrijven

Greenpeace: EU subsidieert meest vervuilende veebedrijven
Greenpeace: EU subsidieert meest vervuilende veebedrijven

IPS

25 april 2018

Europese landbouwsubsidies gaan naar enkele van de meest vervuilende veeteeltbedrijven in Europa, blijkt uit onderzoek van milieuorganisatie Greenpeace. België is weinig transparant.

© Andrew (CC BY 2.0)

64 Belgische veebedrijven stoten in 2015 elk meer dan 10 ton ammoniak uit.

© Andrew (CC BY 2.0)​

Europese landbouwsubsidies gaan naar enkele van de meest vervuilende veeteeltbedrijven in Europa, blijkt uit onderzoek van milieuorganisatie Greenpeace. België is weinig transparant.

De helft van de onderzochte boerderijen ontvingen EU-subsidies, terwijl ze de grootste uitstoters van ammoniak blijken.

Met de hulp van onderzoeksjournalisten vergeleek Greenpeace de directe uitbetalingen van Europese landbouwsubsidies met de lijsten van gerapporteerde vervuiling uit industriële installaties. Daaruit blijkt dat meer dan de helft (51 procent) van de onderzochte boerderijen EU-subsidies ontving, terwijl ze de grootste uitstoters van ammoniak in hun land blijken.

Algen

Ammoniak die wegvloeit uit mest of meststoffen leidt tot snelle algengroei in rivieren, meren en zeeën, waardoor planten en dieren van zuurstof worden afgesneden. Het leidt ook tot luchtvervuiling met fijn stof, die schadelijk is voor onze gezondheid.

Landbouwinstallaties zijn daarom verplicht om gegevens over te maken aan een Europees register (E-PRTR) als ze meer dan 10 ton ammoniak per jaar uitstoten. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van minstens 40.000 kippen, 2000 varkens of 750 zeugen.

België

Voor 2015 telde het onderzoek in het register 64 Belgische veebedrijven die elk meer dan 10 ton ammoniak uitstoten bij hun activiteiten, samen goed voor meer dan 1300 ton. Van die grootvervuilers konden er 42 geïdentificeerd worden, die samen minstens 1,29 miljoen euro Europese landbouwsubsidies kregen in 2016, waarvan zo’n 200.000 euro voor vergroeningsmaatregelen.

België stootte in 2015 zo’n 65.500 ton ammoniak uit, waarvan 60.000 ton afkomstig van landbouw.

Het onderzoek maakt ook duidelijk dat er geen degelijke datamonitoring gebeurt van de landbouwvervuiling in Europa. Ammoniak is de enige vervuilende stof die consistent in het E-PRTR wordt opgenomen, maar de bestaande data beslaan maar een klein percentage van de totale uitstoot uit landbouw. België stootte in 2015 zo’n 65.500 ton ammoniak uit, waarvan 60.000 ton afkomstig van landbouw. Dat betekent dat de rapportering in het E-PRTR slechts 2 procent van de door de landbouw uitgestoten ammoniak in België omvat.

Transparantie

Wettelijk gezien moeten de lidstaten de informatie over ammoniakuitstoot melden bij het Europese milieuagentschap, maar in België worden de namen van de boerderijen vanwege de privacy anoniem gemaakt. In Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen en Denemarken zijn alle bedrijfsgegevens gewoon zichtbaar voor wie de E-PRTR-databank raadpleegt.

‘Milieubescherming is een van de doelstellingen van het Europese landbouwbeleid, maar dit rapport bewijst dat wangedrag voortdurend beloond wordt’, zegt Muriel De Pauw, experte landbouw bij Greenpeace België. ‘Ammoniakvervuiling is slechts het topje van de ijsberg. Europa blijft geld pompen in industriële veeteeltbedrijven ondanks hun verwoestende impact op het milieu, het klimaat en de gezondheidszorg. Het Europese beleid zou landbouw moeten ondersteunen die samenwerkt met de natuur, en niet ertegen.’