Greenpeace: Multinationals stoppen ontbossing niet

Nieuws

Bedrijven zoals Nestlé en Unilever komen hun afspraken niet na

Greenpeace: Multinationals stoppen ontbossing niet

Greenpeace: Multinationals stoppen ontbossing niet
Greenpeace: Multinationals stoppen ontbossing niet

IPS

12 juni 2019

Fabrikanten zoals Nestlé en Unilever komen hun afspraken om de ontbossing te stoppen niet na, zegt Greenpeace. Zo'n 50 miljoen hectare bos – vergelijkbaar met de oppervlakte van Spanje – is sinds 2010 vernietigd.

Picography/Pixabay

Picography/Pixabay

Fabrikanten zoals Nestlé en Unilever komen hun afspraken om de ontbossing te stoppen niet na, zegt Greenpeace. Zo’n 50 miljoen hectare bos – vergelijkbaar met de oppervlakte van Spanje – is sinds 2010 vernietigd.

In 2010 maakten leden van het Consumer Goods Forum (CGF) – waaronder grote merken zoals Nestlé, Unilever, L’Oreal en Louis Delhaize   – afspraken om voor 2020 een einde te maken aan ontbossing. Bossen worden onder meer gekapt om plaats te maken voor productie van soja, rundvlees en palmolie.

In een gisteren gepubliceerd rapport stelt Greenpeace dat bescherming van bossen en actie tegen de klimaatverandering “zelfs niet op de agenda staan” bij de bedrijven. Ceo’s en managers van de bedrijven die aangesloten zijn bij CGF, zijn momenteel in Vancouver bijeen voor een wereldwijde top.

Halve maatregelen

“Deze bedrijven hebben tien jaar verspild aan halve maatregelen en in die tijd zijn grote stukken bos verwoest”, zegt Anna Jones, projectleider Bossen bij Greenpeace “Ze zouden nu in crisisberaad moeten zijn, maar ze proberen nog steeds de vraag aan te jagen naar producten die nog meer verwoesting veroorzaken.”

Tachtig procent van de ontbossing is een gevolg van de productie en consumptie van landbouwgewassen, constateert Greenpeace. Daarbij komt een uitstoot van broeikasgassen vrij die vergelijkbaar is met die van Japan, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk samen.

Congobekken

“In het Congobekken zien we wijdverbreide mensenrechtenschendingen en milieuovertredingen in de naam van ontwikkeling en de wereldwijde handel in basisproducten”, zegt Victorine Che Thöner van Greenpeace in Afrika. “Het is kleptocratie waarbij regeringen en bedrijven samen natuurlijke hulpbronnen plunderen en waar gewone mensen de prijs voor betalen.”

Greenpeace schreef begin dit jaar meer dan vijftig bedrijven aan met het verzoek informatie te geven over de voortgang in de strijd tegen ontbossing, door transparantie te verschaffen over toeleveranciers. Slechts een handvol bedrijven verstrekte die informatie. Al hun toeleveranciers bleken gelinkt te kunnen worden met ontbossing. Geen van de bedrijven kon laten zien dat substantiële inspanningen waren geleverd om die connectie te verbreken.

Brazilië

De bedrijven die hun toeleveranciers bekendmaakten, betrokken producten van handelaren zoals Bunge of Cargill. Deze bedrijven kopen soja van bedrijven die beschuldigd worden van landroof en verwoesting van de Braziliaanse cerrado.

Ongeveer 90 procent van de soja wordt gebruikt om dieren te voeren die vlees en zuivelproducten produceren.