Groei in armste landen blijft achter

Gebrek aan geld is een van de grootste uitdagingen voor de 47 Minst Ontwikkelde Landen (LDC’s) in de wereld om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te implementeren, staat in een nieuw VN-rapport. De economische groei bleef in de afgelopen jaren achter bij het gestelde doel.

Public domain (CC0

kinderen in Ethiopië. Het door conflicten geteisterde land is een van de 47 LDC’s

De gemiddelde economische groei in de landen is laag, met 3,8 procent in 2015, de laagste groei in de afgelopen twintig jaar. In de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en het Istanbul Programme of Action (IpoA), werd uitgegaan van een groei van 7 procent.

Hoewel de directe buitenlandse investeringen naar de armste landen aanzienlijk toenamen, fluctueerden ze sterk per jaar. Vooral de daling van de prijzen van basisproducten had hier invloed op en de grote kwetsbaarheid van deze landen voor natuurrampen en epidemieën zoals ebola.

De armste landen zagen hun totale aandeel in de wereldhandel dalen van 1,09 procent in 2014 naar 0,97 procent in 2015. Het doel van 2 procent is daarmee nog ver weg.

Equatoriaal-Guinea

Op sommige terreinen werd wel vooruitgang geboekt, zoals in de transportsector en elektriciteitsvoorziening. Het percentage van de bevolking dat beschikking heeft over elektriciteit, steeg van 32,3 procent in 2010 tot 38,3 procent in 2014. Het aantal mobiele telefoon-abonnementen verdubbelde en de beschikbaarheid van schoon water steeg van 60 procent in 2005 tot 68,6 procent in 2015.

In juni van dit jaar verliet Equatoriaal-Guinea de groep armste landen, waarmee het aantal LDC’s op 47 kwam. In 2015 verlieten negen landen de groep, en zeven landen streven ernaar dit rond 2020 te doen.

Technologiebank

‘De LDC’s behoren tot de meest kwetsbare landen in de wereld waar een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens leeft met weinig uitzicht op verbetering’, zegt Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu, de hoge VN-vertegenwoordiger voor de LDC’s. ‘Hoewel er her en der vooruitgang te zien is in deze groep landen, kampen ze met een groot gebrek aan investeringen.’

Om de wetenschap, technologie en innovatiecapaciteit in de LDC’s te verbeteren, wordt momenteel gewerkt aan de komst van een Technologiebank voor deze landen. Dit nieuwe VN-instituut moet in de loop van dit jaar operationeel worden.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3049   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift