Groei luchtvaartsector zal inspanningen rond CO2-reductie neutraliseren

Nieuws

Groei luchtvaartsector zal inspanningen rond CO2-reductie neutraliseren

Groei luchtvaartsector zal inspanningen rond CO2-reductie neutraliseren
Groei luchtvaartsector zal inspanningen rond CO2-reductie neutraliseren

IPS

25 februari 2017

De luchtvaartsector groeit zo snel dat het de eigen inspanningen om de CO2-emissie te reduceren, zal neutraliseren. ‘Biobrandstof is onmisbaar voor de noodzakelijke vergroening’, zeggen Nederlandse en Britse wetenschappers.

© Airbus

© Airbus​

Vliegverkeer is verantwoordelijk voor ruim twee procent van de wereldwijde uitstoot van CO2. De sector heeft zichzelf voorgenomen om die uitstoot vanaf 2020 te stabiliseren en in 2050 te halveren ten opzichte van 2005.

Maar omdat het vliegverkeer snel groeit, dreigt er een gat te ontstaan tussen de verwachte emissiegroei en de eigen doelstellingen. Ondanks efficiëntieverbeteringen kan dit gat in de Europese Unie alleen al oplopen tot 232 miljoen ton CO2 tussen 2020 en 2030.

Biobrandstof als duurzame oplossing

Om de uitstoot van de luchtvaart structureel te verlagen is duurzaam geproduceerde biobrandstof nodig, stellen wetenschappers van de Universiteit Utrecht en het Imperial College London in het rapport Renewable Jet Fuel in the European Union.

Op dit moment worden er op slechts een paar luchthavens in de wereld biobrandstoffen bijgemengd. Het doel van het Nederlands-Britse onderzoek was om te bepalen wat er nodig is om het gebruik van biobrandstoffen te verhogen.

Een groot struikelblok blijkt de prijs, schrijven de onderzoekers. Het kost ruim 10 miljard euro om 5 procent van alle vliegtuigbrandstoffen in de EU te vervangen door biobrandstof tegen 2030. Dit komt neer op een meerkost van een paar euro per passagier. Onder meer door de hevige concurrentie binnen de sector blijkt het moeilijk om deze kosten te verrekenen.

Internationaal beleid

Daarnaast blijkt er volgens de onderzoekers ook geen sprake te zijn van structureel beleid op internationaal niveau om het gebruik van biobrandstoffen in de luchtvaart te stimuleren, in tegenstelling tot duurzame oplossingen in het wegtransport of de elektriciteitssector.

Om de doelstellingen van de klimaatconferentie van Parijs te halen is het belangrijk om de CO2-uitstoot te reduceren, ook in de luchtvaart. Die sector heeft voorlopig – naast niet vliegen- alleen biobrandstof als technologisch alternatief.

‘Om de productie van biobrandstoffen op te voeren moet de hele productieketen verder ontwikkeld worden’, zeggen de wetenschappers in hun rapport. Ze zijn hoopvol maar dan moeten er nu ‘strategische keuzes worden gemaakt om in te zetten op de ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen voor de luchtvaart. Zo kunnen we tegen het midden van deze eeuw de noodzakelijke emissiereducties realiseren in de luchtvaartsector.’

Biobrandstoffen worden gemaakt van biomassa, zoals afval van land- of bosbouw. Belangrijke randvoorwaarde is dat de duurzaamheid gegarandeerd is. Afhankelijk van het type biomassa, de productielocatie en de gebruikte technologie kan de CO2-besparing van biobrandstoffen namelijk sterk variëren. ‘Mits duurzaam geproduceerd kan tot wel 95 procent emissiereductie worden behaald’, concluderen de onderzoekers.