Groei steden vraagt om duurzame oplossingen

Nieuws

Groei steden vraagt om duurzame oplossingen

Groei steden vraagt om duurzame oplossingen
Groei steden vraagt om duurzame oplossingen

IPS

05 juni 2014

Meer dan twintigduizend deelnemers reisden deze week af naar een drievoudige top in Singapore, waar ideeën werden uitgewisseld over duurzame steden. Volgens VN-Habitat kan het aantal stadsbewoners tegen 2050 verdubbeld zijn tot bijna 6,5 miljard mensen.

Door de World Cities Summit, de Singapore Water Week en de CleanEnviro Summit te combineren in één mega-event, bracht Singapore stedelijke beleidsmakers, waterexperts, milieuactivisten en zakenmensen bij elkaar om te discussiëren over de toekomst van stedelijke planning.

“Als we niet gezamenlijk werken aan een verandering van de manier waarop we leven en werken, zal de wereld zich op onbekend en potentieel gevaarlijk terrein gaan begeven”, zei Choi Shing Kwok, permanent secretaris van het Singaporese ministerie van Milieu en Water tijdens de World Cities Summit.

Tot de belangrijkste onderwerpen behoorden duurzaam milieubeheer en de noodzaak tot betere communicatie tussen plaatselijke overheden en de bevolking. Die communicatie moet de overheid transparanter maken en de participatie van de bevolking in het lokale bestuur bevorderen.

De Verenigde Naties schatten dat 96 procent van de stedelijke groei in de komende dertig jaar zal plaatsvinden in ontwikkelingslanden. Veel van die landen hebben nu al grote moeite hun uitdijende metropolen goed te besturen. Het aantal sloppenwijkbewoners in ontwikkelingslanden groeide tussen 1990 en 2012 van 650 miljoen tot 863 miljoen. Meer dan de helft van deze mensen leeft in Azië. In Azië is tevens 56 procent van de grootste steden in de wereld te vinden, inclusief zeven van de tien grootste megasteden met een bevolking van meer dan 10 miljoen mensen.

Lokale autonomie

De meeste deelnemers waren het erover eens dat de stedelijke groei alleen in goede banen geleid kan worden als er beleid gevoerd wordt vanuit verschillende sectoren. Bindu Lohani, vicevoorzitter kennismanagement en duurzame ontwikkeling bij de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) zei dat de nadruk moet liggen op “de ontwikkeling van plaatselijke overheden als leveranciers van basisdiensten.”

Hij voegde daaraan toe dat gemeenten in ontwikkelingslanden met enorme uitdagingen te maken hebben als gevolg van een gebrek aan autonomie op het gebied van stedelijke planning en beperkte mogelijkheden om financiering te verkrijgen.

China probeert deze problemen te overwinnen, zei Qiu Aijun, plaatsvervangend directeur van het Chinese Centrum voor Stedelijke Ontwikkeling. Ze wees op de drie plattelandssteden Longgang, Baigou en Huixian, die enorm gegroeid zijn in de afgelopen decennia omdat de Chinese autoriteiten lokale ontwikkeling meer overlieten aan de plaatselijke overheden. “Had je vroeger nog acht stempels ter goedkeuring nodig om een bedrijf te beginnen, nu is dat er nog maar één”, zei ze.

Sociale media

Diverse burgemeesters die de top bezochten, wezen op het gebruik van sociale media als middel om te werken aan een duurzame toekomst. Een van hen was Ridwan Kamil, de burgemeester van Bandung, de op twee na grootste stad in Indonesië. Hij is een actief Twitteraar met bijna 550.000 volgers. Hij zette ook ambtenaren en verschillende departementen ertoe aan actief te zijn op sociale media. “In de toekomst zullen veel stadsprogramma’s gezamenlijk uitgevoerd worden. Burgers werken mee aan het verbeteren van de kwaliteit van openbare diensten”, zei Kamil tijdens een forumdiscussie.

Clover Moore, burgemeester van Sydney (Australië), schaarde zich achter de oproep van Kamil om actief te zijn op sociale media. “De reguliere media leggen vaak de nadruk op het negatieve. Die focus is te verleggen door slimme sociale mediacampagnes te voeren”, zei ze. “Mensen willen geen verandering, dus moet je ze meenemen in die verandering.” Voor haar campagne om Sydney een vriendelijker stad te maken voor voetgangers en fietsers, was jarenlange communicatie met de bevolking nodig voordat de mentaliteit veranderde, zei Clover.

Infrastructuur

Anderen benadrukten dat nieuwe vormen van communicatie samen moeten gaan met de aanleg van een solide infrastructuur. Anibal Gaviria Correa, burgemeester van de op één na grootste stad van Colombia, Medellin, vertelde dat een uitbreiding van het openbaar vervoer naar de meest achtergestelde wijken de criminaliteit in de stad aanzienlijk verlaagd heeft. Medellin was ooit de meest gewelddadige stad in de wereld, met 380 moorden per 100.000 inwoners in 1991.

Door de uitbreiding van het openbaar vervoer kregen de armste inwoners onder meer toegang tot onderwijs en konden ze werk zoeken. “Dat heeft hun sociale situatie verbeterd en geleid tot een meer inclusieve samenleving”, zei hij. Hoewel de criminaliteit nog steeds hoog is in Medellin, nam het aantal moorden met 50 procent af tussen 1990 en 2000.

Afvalverwerking

Afvalverwerking was een ander probleem dat onder de loep genomen werd. Dit speelt vooral in Aziatische landen die geen effectief recycling- en verwerkingssystemen hebben. Zo wordt slechts 14 procent van het afvalwater in Indonesië gezuiverd. Op de Filipijnen is dat maar 10 procent, in India 9 procent en in Vietnam 4 procent.

Volgens de Aziatische Ontwikkelingsbank doet 23 procent van de bevolking in de regio Azië-Pacific (ongeveer 850 miljoen mensen) zijn behoefte buiten. Daardoor raken water en grond vervuild en ontstaat een hoger risico op ziekten.

In Taiwan moeten huishoudens en bedrijven betalen voor afvalverwerking, maar recyclage is gratis. De overheid hoopt dat dit de bevolking ertoe aanzet verantwoordelijker met afval om te gaan. In Zuid-Korea en Japan bestaan soortgelijke systemen, maar in China nog niet.

De Verenigde Naties schatten dat steden in de komende twintig jaar goed zijn voor meer dan de helft van de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. Goede communicatie en slimme stedelijke planning zijn noodzaak, benadrukken de VN.