Groeiende ongelijkheid bedreigt sociale stabiliteit

Nieuws

Groeiende ongelijkheid bedreigt sociale stabiliteit

Ramy Srour

20 november 2013

Groeiende inkomensongelijkheid is een belangrijke bedreiging voor de sociale stabiliteit in de wereld. Dat staat in een rapport van het Wereld Economisch Forum (WEF).

Volgens het rapport is inkomensongelijkheid de op één na belangrijkste trend die in het komende jaar invloed kan hebben op de sociale stabiliteit. De auteurs baseren zich bij die conclusie op informatie van experts uit de academische wereld, overheden en non-profitorganisaties.

Stijgende spanningen in het Midden-Oosten en structurele werkloosheid zijn andere bedreigingen voor de wereldwijde stabiliteit.

Volgens het WEF vindt bijna twee derde van de Amerikanen dat het huidige economische systeem de rijken bevoordeelt. In sommige Europese landen, die nog herstellende zijn van de wereldwijde economische crisis en waar duizenden mensen zonder werk zitten, is dat percentage nog veel hoger.

Hoewel het rapport met name kijkt naar inkomensongelijkheid binnen landen, is er ook aandacht voor het wereldwijde plaatje. “Als we het inkomensniveau van mensen uit verschillende landen met elkaar vergelijken, is de inkomensongelijkheid ontzettend hoog”, zegt Christian Meyer van het Center for Global Development (CGD), een denktank in Washington.

Netwerken

Analisten vrezen dat de groeiende kloof tussen arm en rijk ertoe zal leiden dat meer mensen de straat op gaan om te demonstreren. “Meestal zijn jongeren daartoe het meest bereid, omdat ze niets te verliezen hebben.”

“De welvaart is geconcentreerd bij een klein percentage van de bevolking”, zegt Ricardo Fuentes, hoofd onderzoek bij Oxfam in Groot-Brittannië. “Het probleem daarvan is dat de rijkdom via een aantal mechanismen, zoals opleiding en toegang tot goede netwerken, van de ene generatie op de andere overgaat en zo in de top van het systeem blijft.”

Dit fenomeen leidt ertoe dat mensen in toenemende mate gaan geloven dat persoonlijke inzet en verdienste hen nauwelijks verder helpen. “Hun regeringen luisteren vaak alleen naar de stem van de rijken. Zelfs in landen waar regeringen democratisch worden gekozen, speelt dat”, zegt Fuentes. “De elite gebruikt haar macht om de overheid en media te beïnvloeden en slaagt daar meestal goed in.”