Groeiland Myanmar heeft “upgrade” nodig

Nieuws

Groeiland Myanmar heeft “upgrade” nodig

Groeiland Myanmar heeft “upgrade” nodig
Groeiland Myanmar heeft “upgrade” nodig

IPS

27 mei 2016

Myanmar, volgens cijfers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de snelstgroeiende economie in de wereld, heeft dringend behoefte aan verbeterde infrastructuur. Dat is nodig wil het land na vijftig jaar militair bewind en isolatie succesvol integreren in de wereldeconomie.

Gebrek aan watermanagement en beperkte beschikbaarheid van data dreigen de economische groei in Myanmar te ondermijnen. Water is dan ook een topprioriteit voor de nieuwe regering van het land.

Klimaatverandering en toegenomen verstedelijking, samen met aardbevingen, cyclonen en periodieke overstromingen en droogtes, vragen om een sterkere infrastructuur. ‘Er is genoeg water in Myanmar. We moeten er alleen in slagen het op een goede manier te beheren’, zei U. Phyo Min Thein, hoofd van de regionale overheid van Rangoon, eerder deze week tijdens een bijeenkomst over watermanagement in Rangoon.

Industriële ontwikkeling

De economische groei in Myanmar zette in na 2011. Internationale sancties werden versoepeld nadat het leger een deel van de macht had overgedragen aan een hervormingsgezinde burgerregering. De verwachte snelle industriële ontwikkeling en verstedelijking maken efficiënte wateroplossingen dringend in een van de meest uitdagende regio’s van Azië.

Myanmar is een land dat veel regionale verschillen en seizoensinvloeden kent als het gaat om waterzekerheid. Het land kampt met overstromingen in de delta’s van talloze rivieren, plotselinge overstromingen in de bergen en Droge Zone, droogtes en dodelijke cyclonen. Ondervoeding en ziekten zijn daarvan de eerste consequenties.

Veilig drinkwater is beperkt beschikbaar. Grondwatervoorraden worden voor het grootste deel niet gebruikt. Voorraden die wel gebruikt worden, zijn vaak te zout of vervuild met natuurlijk arsenicum. Dorpen zijn sterk afhankelijk van de opvang van regenwater tijdens het regenseizoen in vijvers voor gezamenlijk gebruik. Deze vijvers drogen echter snel op in de zomer.

Inheemse kennis

‘Het is belangrijk partijen te mobiliseren en een sneeuwbaleffect teweeg te brengen’, zegt Alice Bouman, voorzitter van Global Water Partnership. Het is net zo belangrijk, zegt ze, om pas te handelen als alle partijen gehoord zijn. ‘De aandacht moet vooral uitgaan naar de zogenoemde intrinsieke inheemse kennis: alleen de plaatselijke bevolking kent de omgeving al heel lang en kan helpen om dure fouten te voorkomen.’

‘Alleen de plaatselijke bevolking kent de omgeving al heel lang en kan helpen om dure fouten te voorkomen.’

Actie moet zich vooral richten op het voorkomen van rampen, niet op actie achteraf, was de gezamenlijke conclusie van Japanse en Nederlandse experts die hun kennis deelden tijdens de conferentie in Rangoon.

‘Investeringen moeten tijdig gedaan worden en zich richten op lagere gevoeligheid voor rampen, bijvoorbeeld door beter te bouwen, of in te spelen op de verwachte klimaatverandering’, zei Koji Ikeuchi, de Japanse vice-minister van Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme.

Investeren alleen is echter niet genoeg, constateerde Khin Ni Ni Thein, secretaris van de Myanmarese Water Think Tank. ‘Er moet eerst vertrouwen gecreëerd worden tussen de bevolking en de overheid. Het wordt eenvoudiger internationale donoren te vinden als deze connectie is gelegd. Maar het is ook belangrijk dat de bevolking betaalt voor de diensten, zodat de structuur in stand blijft.’

Statistieken

Informatieve statistieken, maar ook topografische en cartografische gegevens die hervormingen kunnen ondersteunen, zijn echter schaars in Myanmar. Dat komt deels door slechte infrastructuur en gefragmenteerde instituten. Zes verschillende ministeries houden zich bezig met waterzaken. De beperkte beschikbaarheid van gegevens is echter voornamelijk een consequentie van het feit dat het leger nog de scepter zwaait op drie belangrijke ministeries, inclusief dat van Defensie. Deze ministeries zijn terughoudend om gedetailleerde informatie publiek te maken.

Op de conferentie over waterzekerheid speelden ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) een belangrijke rol. Deskundigen uit Zuid-Korea, Japan, Australië en Nederland spraken over mogelijke strategieën op het gebied van armoedebestrijding, voedselzekerheid, betaalbare en schone energie, schoon water en sanitaire voorzieningen en gendergelijkheid.