Groeivertraging geeft Amazonewoud even ademruimte

Nieuws

Groeivertraging geeft Amazonewoud even ademruimte

Mario Osava

17 oktober 2008

De internationale groeivertraging zal de ontbossing in het Amazonewoud waarschijnlijk vertragen. Maar Braziliaanse experts waarschuwen dat het milieu op iets langere termijn ook negatieve gevolgen zal dragen van de economische moeilijkheden.

Een daling van de internationale vraag naar landbouwproducten als rundvlees en soja en de daling van de prijzen die dat met zich meebrengt, zal de druk op het Braziliaanse regenwoud doen afnemen, zegt Paulo Barreto, een medewerker van de Braziliaanse onderzoeksinstelling Imazon. De uitbreiding van de veeteelt is de belangrijkste oorzaak voor de ontbossing in het Amazonegebied. De oprukkende sojateelt neemt dan weer in andere delen van het land steeds meer landbouwgrond in beslag, waardoor arme boeren naar het Amazonegebied worden gedreven.

Volgens Imazon is er tussen augustus vorig jaar en juli dit jaar zes procent minder bos verloren gegaan in het Amazonegebied dan de twaalf maanden daarvoor. Vooral in juni en juli, traditioneel de ergste maanden, was er een sterke terugval. Volgens Barreto is dat vooral te danken aan strengere beschermingsmaatregelen, maar misschien is er ook al een aanzet te bemerken van het effect van de internationale crisis.

In het algemeen zou een groeivertraging het gebruik van olie en grondstoffen moeten vertragen, zegt Barreto. Daardoor zou ook de milieuvervuiling en het verlies aan biodiversiteit kunnen afnemen.

Tegengestelde effecten

Of die evolutie op middellange termijn positief uitdraait voor het milieu, is minder zeker. Als iedereen op de centen moet letten, is er minder geld voor twijfelachtige projecten en wordt een efficiënt gebruik van energie en grondstoffen belangrijker, zegt Roberto Smeraldi, de directeur van de afdeling van de milieuorganisatie Friends of the Earth in het Braziliaanse Amazonegebied. Smeraldi hoopt dat meer toezicht op het financiële systeem ook tot “meer sociale controle in milieukwesties” zal leiden.

Maar anderzijds kunnen bedrijven volgens Smeraldi ook gaan besparen op maatregelen om verspilling en vervuiling tegen te gaan. De dalende olieprijs kan er ook voor zorgen dat de aandacht voor hernieuwbare energiebronnen verslapt.

Ook Eduardo Viola, een professor Internationale Relaties van de Universiteit van Brazilië, verwacht “heterogene en tegengestelde effecten”. De kredietschaarste zal de investeringen in grote waterkrachtcentrales en in andere hernieuwbare energiebronnen doen afnemen, waardoor de broodnodige “energierevolutie” trager zal verlopen. Viola vreest dat de financiële crisis de huidige situatie ook “bevriest” omdat beleidsmakers nu in de eerste plaats banen willen redden en de aanpak van de opdoemende milieuproblemen aan de kant schuiven.