'Groen' bouwen is populair in India

Nieuws

'Groen' bouwen is populair in India

Keya Acharya

18 september 2008

De Indiase wetgeving over duurzaam en milieubewust bouwen is momenteel nog vrijwillig, maar toch is het land op dit gebied ‘groener’ dan veel ontwikkelde landen elders in de wereld.

“We liggen voor”, zegt Chandrasekhar Hariharan, directeur van Biodiversity Conservation India Limited (BCIL) in Bangalore. BCIL is de grootste speler op de markt van milieuvriendelijke, energiezuinige huizen.

Een ‘groen gebouw’ is ontworpen om het energiegebruik zo efficiënt mogelijk te maken. Ook wordt rekening gehouden met efficiënt gebruik van water en bouwmaterialen, afvalbeperking functionaliteit. Dat alles volgens een concept dat ook financieel en esthetisch past binnen de wensen van de bouwer en de opdrachtgever.

S. Raghupathy, directeur van de Indian Green Building Council in Hyderabad, zegt dat het aantal vierkante kilometers met groene gebouwen sinds 2003 gegroeid is van ongeveer een kwart hectare tot ruim 232 hectare. Hij verwacht dat in 2010 ruim 9.000 hectare bebouwd is met milieuvriendelijke huizen.

Deze snelle groei komt deels voort uit de sterke economische groei in India. Het land ontwikkelt zich in de richting van een wereldwijd belangrijk handelsland. Dat brengt met zich mee dat er continu vraag is naar zakenpanden, infrastructuur en woningbouw. India is na China het land met de sterkste groei in infrastructurele ontwikkeling.

Uitstoot

Terwijl het energieverbruik per hoofd van de bevolking in India veel lager ligt dan in westerse landen, is het verbruik in de bouwsector gestegen van 14 procent in de jaren zeventig tot 30 procent nu. Gebouwen in industrielanden nemen tenminste 40 procent van het energieverbruik voor hun rekening en dragen in belangrijke mate bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, zegt Mili Majumdar, plaatsvervangend directeur duurzame bouwwetenschap bij het Energy Resources Institute (TERI).

Veel Indiase gebouwen zijn ontworpen naar westers voorbeeld, met bijvoorbeeld intensieve airconditioning en warmtedoorlatend glas. Het is dus noodzaak ze energiezuiniger te maken, zegt Majumdar. Te denken valt aan gebruik van regenwater, vrieskisten die geen elektriciteit nodig hebben, verwarming en verlichting met zonne-energie en airconditioningsystemen zonder compressors.

Het groene bouwen wordt steeds aantrekkelijker, zegt Raghupathy. “De besparingen op energie- en waterkosten zijn zodanig, dat steeds meer commerciële bouwbedrijven zich aansluiten bij de Indian Green Building Council.”