Groene investeringen halen fossiele brandstoffen in (*)

Nieuws

Groene investeringen halen fossiele brandstoffen in (*)

Joren Gettemans

05 juni 2009

Groene energiebronnen hebben voor het eerst meer investeringen aangetrokken dan fossiele brandstoffen, zo blijkt uit een rapport van UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties.

Wind- en zonne-energie hebben in 2008 meer dan 98 miljard euro aan investeringen aangetrokken, een pak meer dan de bijna 78 miljard euro voor gas en steenkoolcentrales. De grootste groei voor de groene energie werd opgetekend in China, India en andere ontwikkelingslanden.
Toch is 2008 geen onverdeeld positief jaar gebleken, zegt Achim Steiner, directeur van het Milieuprogramma van de VN (UNEP). “De economische crisis heeft zonder twijfel haar tol geëist wat de investeringen in groene energie betreft”, zegt Steiner. “In de VS zakten ze met 2 procent terug en ook in Europa verminderde de groei aanzienlijk. Toch toont dit rapport dat hernieuwbare energie een kritiek punt bereikt heeft, waar ze even belangrijk, zoniet belangrijker geworden is dan fossiele brandstoffen in de energiemix.”

Ontwikkelingslanden

Europa is nog altijd het belangrijkste centrum voor hernieuwbare energie. Er werd met 35 miljard euro 2 procent meer geïnvesteerd dan het jaar ervoor. In de VS gingen de investeringen achteruit met 8 procent tot 21 miljard euro.
Maar die algemene terugval in het westen met 2 procent werd ruimschoots gecompenseerd door de groei met 27 procent in ontwikkelingslanden, met China op kop. China verdubbelde de capaciteit aan windenergie en ook in India stegen de investeringen met 17 procent.
Het leeuwendeel van het nieuwe geld was voor winenergie, 36 miljard euro, gevolgd door zon (23 miljard). Er werd ook voor 11 miljard euro aan nieuwe investeringen opgetekend in biobrandstoffen, een daling van 9% tegenover 2007.
China is de tweede grootste markt voor windenergie geworden in termen van nieuwe capaciteit en de grootste producent van zonnecellen ter wereld. En in Australië, Japan en Kenia is geothermische energie in volle ontwikkeling.

Bijkomende maatregelen nodig

De groeiende investeringen zullen ervoor zorgen dat hernieuwbare energie goedkoper wordt, omdat een aantal flessenhalzen in het productieproces werd weggewerkt en de materialen goedkoper worden. UNEP schat dat de prijs van fotovoltaïsche zonnecellen in 2009 met 43 procent zal dalen.
Toch waarschuwt de organisatie dat er dringend bijkomende maatregelen nodig zijn. De VN schatten dat er tussen 2009 en 2011 wereldwijd 530 miljard euro gespendeerd moet worden, en de eerste helft van 2009 beloofde weinig goeds.
Ook volgens Michael Liebreich van onderzoeksbureau New Energy Finance is er dringend nood aan bijkomende maatregelen. Zo zouden banken die steun van de staat krijgen verplicht moeten worden om meer geld te lenen aan de sector van de hernieuwbare energie, zou er meer belastingsvoordeel moeten komen voor investeringen in schone energie.
(*) Dit artikel maakt deel uit van de reeks ‘De wereld wordt groen: 20 succesverhalen’. De bijdragen illustreren dat overal ter wereld werk wordt gemaakt van de broodnodige groene revolutie