'Groene transformatie kent winnaars en verliezers'

Nieuws

'Groene transformatie kent winnaars en verliezers'

'Groene transformatie kent winnaars en verliezers'
'Groene transformatie kent winnaars en verliezers'

Desmond Brown (IPS)

03 december 2014

De weg naar een groene economie kent zowel beloningen als risico's. Beleidsmakers moeten daar een goede balans tussen vinden, wil de transitie op de gewenste schaal slagen, zeggen klimaatexperts.

‘Transitieprocessen kennen winnaars en verliezers’, zegt John Christensen, directeur van het Centrum voor Energie, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling van het VN-Milieuprogramma (UNEP). ‘We moeten de mensen die verliezen niet in de steek laten, maar manieren vinden om hen mee te krijgen met iets nieuws. Anders hou je weerstand van groepen die hun eigen belangen verdedigen’, zegt Christensen, die momenteel aanwezig is op de VN-klimaatconferentie (COP20) in Lima.

Als voorbeeld van een bedrijfstak die zijn oude koers heeft verlaten voor een nieuwe, wijst hij op de scheepsbouwindustrie in Denemarken. ‘Daar concurreerden scheepswerven jarenlang met werven uit Zuid-Korea en China en de overheid stak er veel geld in om de industrie overeind te houden. Nu produceren ze windmolens en andere dingen die meer op de toekomst gericht zijn.’

Caraïbische gebied

Op de klimaattop in Lima wordt onderhandeld over de concepttekst voor een nieuw klimaatverdrag, het Parijs-protocol, dat over een jaar in Parijs getekend moet worden. De concepttekst biedt zicht op wat verwacht kan worden van het akkoord als het gaat om het uitfaseren van kolencentrales, de werkgelegenheid in de hernieuwbare energie-sector en de financiële en technische steun voor kwetsbare landen.

Als het om transitie gaat, is het Caraïbische gebied een van de regio’s die kan leren van Denemarken, zegt Christensen. Veel landen in de regio gebruiken nu olie of diesel voor energieproductie en veel benzine voor auto’s. Dat wordt allemaal geïmporteerd, en de jaarlijkse brandstofrekening is hoog.

‘Deze landen moeten hun geografische locatie uitbuiten. Er is veel zon en potentie voor energie uit biomassa en wind. Cuba heeft bijvoorbeeld al een aanzienlijke transitie doorgemaakt door meer zonne-energie te gebruiken.’

Volgens Jason Spensley, manager klimaattechnologie bij het Climate Technology Centre and Network (CTCN), een VN-organisatie die ontwikkelingslanden adviseert, hebben diverse Caraïbische eilanden aangeklopt bij het netwerk. Antigua en Barbuda bezinnen zich op hernieuwbare energie, in het bijzonder windenergie. De Dominicaanse Republiek is ook in gesprek met het CTCN over hernieuwbare energie.

Nevis, een eiland met een lengte van 13 kilometer, kondige onlangs aan ‘bijna volledig groen’ te worden. Fossiele brandstoffen worden vervangen door hernieuwbare energie en de afvalverwerking gaat op een milieuvriendelijker wijze plaatsvinden.