"Groenere landbouw kan voldoende voedsel produceren" (Wereldbank)

Nieuws

"Groenere landbouw kan voldoende voedsel produceren" (Wereldbank)

Mantoe Phakathi

06 december 2010

De landbouw is wereldwijd verantwoordelijk voor 17 procent van de uitstoot van broeikasgassen die de klimaatverandering veroorzaken. Volgens de Wereldbank kunnen slimme landbouwtechnieken de uitstoot verminderen en toch voldoende voedsel produceren voor de groeiende wereldbevolking.

“De landbouw is een deel van het probleem maar ook van de oplossing”,  zegt Inger Anderson, ondervoorzitter duurzame ontwikkeling van de Wereldbank.

Landbouwexperts zien drie uitdagingen in verband met de klimaatwijziging: de landbouw moet helpen CO2 op te slaan in de bodem en in biomassa, boeren moeten overschakelen op gewassen die beter bestand zijn tegen droogte en warmte, en landen hebben nood aan een hogere voedselzekerheid met een stabiel inkomen voor de landbouwers.

China

Om dit mirakel te bewerkstellingen zijn tal van interventies nodig op verschillende terreinen. Maar er zijn al voorbeelden te vinden. Op het Huangtu-plateau in China hebben duizenden jaren van landbouw de oorspronkelijke bossen veranderd in een droge zone. Door het verdwijnen van de bomen is de bodem kwetsbaar geworden voor erosie, door de erosie wordt leem afgezet in de rivieren, wat aanleiding geeft tot schadelijke overstromingen.

Zestien jaar geleden gooiden de Chinese regering en de Wereldbank het grondgebruik in de regio om. De bevolking werd aangezet dammen van leem aan te leggen, aan terrasbouw te doen en fruitbomen en gras te planten op hellingen die te steil waren voor andere gewassen. De plaatselijke boeren kregen niet alleen een loon voor hun bijdrage tot het project, ze kregen ook goedkope langlopende huurcontracten voor de grond. De bodem herwint nu snel zijn leefbaarheid voor landbouw en milieu.

Afrika

Op het veel kleinere Humbo-plateau in Ethiopië zijn kleine boeren erin geslaagd bos te herstellen en tegelijk hun productiviteit op te voeren. Ze hebben nieuwe regels opgesteld voor een duurzaam gebruik van bosgebied, geholpen door energiezuinige kachels die minder hout en houtskool nodig hebben. Via training is de plaatselijke bevolking erin geslaagd de veestapel te diversifiëren en ook een deel van hun inkomen buiten de landbouw te halen.

Het Humbo-project is een van de weinige Afrikaanse projecten in het kader van het Clean Development Mechanism, het programma dat landen en bedrijven uit rijke landen aanmoedigt te investeren in projecten die de CO2-uitstoot in arme landen verminderen in ruil voor emissierechten. Het Humbo-project kreeg in oktober zijn eerste cheque van 34.000 dollar (25.000 euro) voor de CO2 dat het opsloeg in zijn 2700 hectare bos.

Boeren in Malawi, Kenia, Burkina Faso, Niger en Zambia zijn ook betrokken bij agrobosbouw, waarbij bomen worden geïntegreerd in de landbouw en veeteelt. “Op die manier behoudt de grond het hele jaar rond een groene bedekking”, zegt Anderson. Boeren in Malawi hebben hun maïsoogst meer dan verdubbeld door hun gewassen onder het bladerdek van bomen te kweken.

Inheemse kennis

“De uitdaging is dat we in Afrika alleen aan wetenschap en technologie hebben gedacht om ons aan te passen aan de klimaatwijziging”, zegt Lindiwe Majele Sibanda. “We begonnen te praten over adaptatie in Afrika voordat we zelfs maar onderzoek konden doen naar de mogelijkheden die de economische activiteiten van gemeenschappen bieden.” Sibanda is ceo van het Food Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network.

Diana Liverman, onderzoeker van de Universiteit van Arizona, zegt dat kleine boeren zich lang hebben gebaseerd op inheemse kennis om zich aan de omstandigheden aan te passen. Maar de escalerende klimaatwijziging kan hun capaciteiten overstijgen. “Het gebruik van inheemse kennis is niet evident wanneer het klimaat zo drastisch verandert, want mogelijk is de kennis niet opgewassen tegen de huidige fenomenen.” De moderne wetenschap moet de inheemse kennis vooruithelpen zodat de boeren zich kunnen aanpassen, zegt Liverman. Maar ze benadrukt dat het de boeren zijn die op de eerste plaats beslissen welke richting het uit moet.