Grondwaterpeil daalt wereldwijd

Nieuws

Grondwaterpeil daalt wereldwijd

04 januari 2012

Het grondwaterpeil daalt wereldwijd, onder meer in belangrijke landbouwgebieden in Australië, China en de Verenigde Staten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Californië op basis van satellietmetingen van de NASA.

Het succes van de mensheid hing altijd nauw samen met de toegang tot zoetwater, met name voor de landbouw. Maar uit de studie van het Center for Hydrologic Modeling in Irvine blijkt dat het niet goed gesteld is met onze waterreserves. Vooral in Californië, India, het Midden-Oosten en China daalt het grondwaterpeil.

Tom en Jerry

Het Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), een gemeenschappelijk project van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en het Duitse Aerospace Center, maakt gebruik van twee satellieten die het grondwaterpeil meten. Tom en Jerry, zoals de satellieten genoemd worden, maken al sinds 2002 een maandelijkse foto. De gegevens zijn vooral belangrijk in gebieden waar de overheid zelf geen uitvoerige metingen uitvoert. hierarchie

De resultaten zijn voor sommige regio’s behoorlijk zorgwekkend. In sommige regio’s, zoals Patagonië, speelt het klimaat een rol bij de daling van het grondwaterpeil, maar meestal is de landbouw de hoofdschuldige. Het blijkt dat China het grondwatergebruik onderschat.

Midden-Oosten

Ook erg droge gebieden met een snel groeiende bevolking laten een snel dalend grondwaterpijl zien. Schoolvoorbeeld is het Midden-Oosten. De klimaatverandering maakt het probleem nog erger, omdat droogtes toenemen en de neerslagpatronen extremer worden. Daardoor worden natte gebieden natter en droge gebieden droger.

Groot vraagteken is hoeveel water er ligt opgeslagen in de grondlagen. De satellieten van Grace kunnen enkel verschillen in waterniveau meten, maar hebben geen idee hoeveel water er in totaliteit is opgeslagen.