Grondwettelijk Hof schrapt in nieuwe asielwet

Nieuws

Grondwettelijk Hof schrapt in nieuwe asielwet

Het Grondwettelijk Hof heeft gisteren (dinsdag) in een arrest enkele beroepstermijnen van de asielwet van 15 september 2006 vernietigd. Het Hof schrapte onder meer de beroepstermijn van 15 dagen voor asielzoekers.

Die termijn blijkt onwerkbaar omdat de beroepsprocedure in asiel vooral schriftelijk verloopt en de advocaat het volledige dossier in veel te korte tijd moet klaarstomen. Het Hof merkt op dat de beroepstermijn in andere verblijfsprocedures 30 dagen bedraagt en begrijpt niet waarom dat bij de asielprocedure niet zo is.
Een ander heikel punt is de korte beroepstermijn in hoogdringendheid voor vreemdelingen die het grondgebied moeten verlaten. Die bedraagt 24 uur. Het Hof oordeelde dat deze termijn minstens drie werkdagen moet bedragen en dat de vreemdeling maar kan uitgewezen worden nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan.
De wetgever krijgt tot 30 juni 2009 de tijd om de wet aan te passen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen pleit voor een onmiddellijke aanpassing zodat ook asielzoekers kunnen rekenen op een werkbare procedure. De beroepstermijn moet volgens de organisatie verdubbeld worden.
In het jaarrapport dat Amnesty International gisteren voorstelde, haalde de organisatie ook uit naar de nieuwe wetgeving rond de asielprocedure, waardoor asielzoekers minder rechten hebben. ‘Volgens de  nieuwe procedure moeten beroepen schriftelijk ingediend worden binnen de 15 dagen na de afwijzende beslissing. Asielzoekers hebben bijgevolg meer nood aan gespecialiseerde juridische bijstand. Die is vooral voor mensen in gesloten centra  moeilijk te verkrijgen.’