“Groot-Brittannië is verloren zonder illegalen”

Nieuws

“Groot-Brittannië is verloren zonder illegalen”

Sanjay Suri

17 januari 2006

De economie en de openbare dienstverlening in Groot-Brittannië zouden in elkaar stuiken zonder de inbreng van illegale migranten. Dat is het nieuwe argument van Britse organisaties die zich verzetten tegen een hardere aanpak van mensen zonder papieren. De Britse regering werkt momenteel aan de invoering van identiteitskaarten om illegalen makkelijker op te sporen.

“De openbare gezondheidszorg en veel scholen zouden moeten sluiten, er zouden veel minder taxi’s rondrijden, kantoren zouden niet meer gepoetst worden enzovoort”, zegt Chukwu-Emeka Chikezie, de directeur van de Afrikaanse Stichting voor Ontwikkeling, een organisatie van de Afrikaanse diaspora in Groot-Brittannië. “Londen zou stilvallen”.

Volgens Chikezie is de regering zich daarvan bewust. “Beleidsmakers weten dat de economie afhankelijk is van migranten die wettelijk niet in orde zijn. Maar dat is natuurlijk een gevoelig onderwerp.”

Een wetsvoorstel om alle Britten een identiteitskaart te geven om op die manier illegalen makkelijker op het spoor te komen, werd gisteren (16 januari) afgewezen door het Britse Hogerhuis. Het belangrijkste argument was dat de kosten van het plan niet duidelijk zijn. Maar de regering blijft vasthouden aan het wetsvoorstel.

In humanitair opzicht onverantwoord en economisch ondoordacht, reageren de critici. De staat moet erkennen dat ze niet zomaar alle illegalen kan terugsturen, zegt Sarah Spencer, directeur Beleidsonderzoek aan de universiteit van Oxford. Volgens haar zijn de meeste mensen zonder papieren niet als avontuurlijke verstekelingen in Groot-Brittannië beland. “Ze zijn perfect legaal ons land binnengekomen om te werken, te studeren of familie te bezoeken, en zijn gebleven nadat hun visum was verstreken omdat het relatief makkelijk is om werk te vinden.”

Illegalen profiteren niet van de staat; ze dragen bij tot de economie en de samenleving, zegt ook Khalid Koser, een beleidsmedewerker van de Mondiale Commissie over Internationale Migratie. Dat is een internationale denktank die wordt gedragen door de VN en een 30-tal regeringen, waaronder België en Nederland.

“De meest illegale migranten zijn hier omdat ze willen werken en vooruitkomen. Ze verrichten essentiële taken. Als we ze terugsturen, slaan we een groot gat in de arbeidsmarkt.” Koser noemt de houding van de Britse regering “hypocriet”.

Zowel Spencer als Koser vinden dat Londen er beter aan zou doen een manier te vinden om de situatie van de meeste illegale inwijkelingen te regulariseren.

Niemand weet hoeveel mensen zonder papieren in Groot-Brittannië leven. Er komen er in elk geval duizenden per jaar bij. Sommige schattingen gaan tot 100.000 nieuwkomers per jaar, maar dat lijkt Koser aan de hoge kant. (PD)