Groot-Britttanië ontwerpt duurzaamheidsbeleid

Nieuws

Groot-Britttanië ontwerpt duurzaamheidsbeleid

Sanjay Suri

22 oktober 2002

Vertegenwoordigers van de Britse overheid,
ondernemers, milieubeschermers en boeren komen vandaag en morgen samen voor
Environment UK 2002, een cruciale conferentie die actieplannen en
partnerships moet opleveren om Groot-Brittannië op een duurzame
ontwikkelingskoers te zetten. Londen wil op die manier beginnen met de
uitvoering van de - vage - afspraken die in september op de Wereldtop voor
Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg werden gemaakt.

De tweedaagse conferentie in Warwickshire is georganiseerd door het
Environment Agency, een onafhankelijke instelling die in 1996 door de Britse
regering werd opgericht. Naast milieubescherming in de enge zin is het
orgaan ook verantwoordelijk voor de bevordering van duurzame ontwikkeling in
Groot-Brittannië.

De 400 deelnemers aan Environment UK 2002 zullen zich toeleggen op vier
thema’s: afval, landbouw, klimaatverandering en gezondheid. We willen
allianties smeden die resultaten opleveren, zegt Sir John Harman, de
voorzitter van het Environmental Agency. De WSDD-conferentie in Johannesburg
stond voor een groot deel in het teken van partnerships tussen overheden,
bedrijven en niet-gouvernementele groepen, en Groot-Brittannië wil op die
ingeslagen weg verder gaan.

Op de conferentie in Warwickshire wordt onder meer de Britse energiepolitiek
onder de loep genomen. Er zouden plannen uit de bus moeten komen om het
gebruik hernieuwbare energiebronnen sneller te doen stijgen en heel het land
efficiënter met energie te doen omspringen, dat alles tegen de achtergrond
van de dreigende klimaatverandering. Maar waarschijnlijk is die voor een
deel onafwendbaar, en daarom worden bijvoorbeeld ook plannen besproken om de
zeewering op de Thames te versterken of een bijkomende verdedigingsgordel te
bouwen die Londen kan behoeden voor grote overstromingen.

Afval is een tweede centraal punt. Momenteel wordt nog maar 11 procent van
het huishoudelijk afval in Groot-Brittannië gerecycleerd, en de overheid zou
dat percentage in de nabije toekomst willen optrekken tot 40 of misschien
wel 60 procent. In Warwickshire komt een voorstel op tafel om gezinnen die
hun afval niet scheiden, extra te laten betalen voor de ophaaldienst.

De Britse landbouwers wachten vol spanning op de resultaten van de
besprekingen over hun sector. Net als de rest van Europa wil
Groot-Brittannië een milieuvriendelijkere landbouw die gezonde producten
oplevert en milieu en landschappen ontziet. De vraag is hoe boeren het best
aangezet worden die rol te spelen, en hoe voor een deel het prijsmechanisme
buiten werking kan worden gesteld dat consumenten aanzet voor de goedkoopste
en niet voor ecologisch verantwoorde levensmiddelen te kiezen.

Net als in Johannesburg zitten op Environment UK 2002 vriend en vijand aan
dezelfde tafel. Mike Childs van Friends of the Earth en Judith Hackitt van
de Vereniging van de Chemische Industrie leiden bijvoorbeeld samen de
discussie over het effect van chemische vervuiling op de volksgezondheid in
Groot-Brittannië.

Het Environment Agency is van plan voortaan elk jaar een conferentie te
organiseren waarop alle groepen die betrokken zijn bij het beleid inzake
duurzame ontwikkeling hun zeg kunnen doen.