Grootste CO2-vervuilers zoeken consensus

Nieuws

Grootste CO2-vervuilers zoeken consensus

Mirela Xanthaki

29 april 2009

De zeventien landen die samen verantwoordelijk zijn voor driekwart van de wereldwijde CO2-uitstoot, hebben hun tweedaagse top in Washington beëindigd met een optimistische noot. De gesprekken kunnen een springplank vormen voor de top in Kopenhagen eind dit jaar.

Aan de top namen Australië, Brazilië, Canada, China, de EU, Frankrijk, Duitsland, India, Indonesië, Italië, Japan, Korea, Mexico, Rusland, Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en de VS deel. Ook Denemarken, dat de cruciale klimaattop in Kopenhagen eind dit jaar voorzit, en vertegenwoordigers van de VN waren uitgenodigd.

Consensus zoeken

“Het is belangrijk dat die kleine groep hoofdrolspelers samengebracht werd om een einde te maken aan werderzijdse beschuldigingen en werk te maken van een oplossing voor het complexe probleem”, zegt Jake Schmidt van de Natural Resources Defence Council. “Deze bijeenkomst was een kleine stap voorwaarts om landen dichter bij elkaar te brengen op weg naar een akkoord dat gebaseerd is op vertrouwen, een voorwaarde voor een akkoord in Kopenhagen.”
Volgens Todd Stern, de speciale gezant van de Amerikaanse president Barack Obama voor de klimaatverandering, was de top op 27 en 28 april vooral bedoeld om een politieke consensus te vinden in een intiemere sfeer. De bijeenkomst moest volgens hem gezien worden als het begin van een proces. “Het forum zal geen grote verklaring opleveren”, waarschuwde Stern al voor de top. “Er zullen vooral ideeën en technologie uitgewisseld worden.”
“Deze bijeenkomst vormt een onderdeel van de inspanningen van de president om een economie op basis van schone energie te lanceren”, zegt Michael Froman, veiligheidsadviseur voor Economische Zaken. Stern voegt daaraan toe dat het belangrijk is om de interne vernieuwingen af te stemmen op het internationale toneel. “Daarom moeten we er ook op toezien dat wat hier op de top gebeurt synchroon verloopt met de beslissingen in het parlement. Eerlijk gezegd, we willen niet opnieuw dat er een prachtig akkoord getekend wordt ergens in het buitenland dat we hier niet goedgekeurd krijgen.”
De eerste bijeenkomst moest de weg vrijmaken voor het “Major Economies Forum” in La Maddalena, Italië, in juli. Daar moet de politieke wil gevonden worden om de VN-klimaattop in Kopenhagen eind dit jaar tot een goed einde te brengen.