Grootste deel van Paraguay heeft nog steeds geen stroom

Nieuws

Grootste deel van Paraguay heeft nog steeds geen stroom

Grootste deel van Paraguay heeft nog steeds geen stroom
Grootste deel van Paraguay heeft nog steeds geen stroom

IPS

18 augustus 2016

Het grootste deel van Paraguay beschikt nog steeds niet over elektriciteit. Afgelegen gemeenschappen blijven van stroom verstoken. Kleinschalige stroomproductie uit hernieuwbare bronnen is de enige oplossing, zeggen experts.

Paraguay heeft net zoals de meeste andere landen in Latijns-Amerika een uitgebreid stroomnet. Alleen is de elektriciteit slecht verdeeld. Bij de zogeheten “laatste kilometer” loopt het vaak fout.

24 miljoen mensen

‘Het probleem van veel gemeenschappen die niet over elektriciteit beschikken, is dat ze zich in geïsoleerde gebieden bevinden, met verspreide bewoning, moeilijk bereikbaar’, zegt Claudia Canales van de organisatie Smart Villages. ‘Het stroomnet uitbreiden naar die gemeenschappen kost te veel en is nauwelijks realiseerbaar.’

Smart Villages, dat vanuit de Britse universiteiten van Cambridge en Oxford wordt aangestuurd, wil ontwikkelingslanden helpen ook afgelegen gemeenschappen van stroom te voorzien. Alleen al in Latijns-Amerika beschikken 24 miljoen mensen niet over elektriciteit. En 65 miljoen mensen moeten hout gebruiken om te koken.

Vooral zonne-energie

‘Gedecentraliseerde stroomproductie is de enige mogelijke oplossing’, zegt Canales. Kleinschalige projecten zijn economisch en ecologisch duurzamer, en ze bieden plattelandsgemeenschappen de kans ‘om hun energievoorziening in eigen handen te houden.‘

Vooral zonne-energie biedt mogelijkheden. Het land telt meer dan 250 dagen zon per jaar. Door de technologische evolutie wordt de installatie van zonnepanelen steeds goedkoper. ‘Iedereen zou er wel bij varen, de overheid, de bedrijven en de gemeenschappen’, zegt Eduardo Viedma, voorzitter van de Paraguayaanse Vereniging voor Hernieuwbare Energie, die de acht bedrijven uit de sector groepeert.

Niet geïnvesteerd

Veel steden en dorpen krijgen vaak met stroomonderbrekingen te maken, zegt hij. ‘De elektriciteitsdistributie kampt met zware problemen. De kwaliteit is slecht, waardoor er grote verliezen zitten op het netwerk. Er is minstens twintig jaar niet geïnvesteerd in het distributienet.’

De laatste jaren zijn kleinschalige projecten voor hernieuwbare energie gestart in Paraguay, maar echt consistente projecten zijn dat meestal niet. ‘De energievoorziening in dit land is nog steeds niet in kaart gebracht.’

In 2011 ontwikkelde Paraguay een plan om alle dieselgeneratoren door zonnepalen te vervangen. Nu pas wordt dat concreet. In oktober vindt een aanbesteding plaats voor een zonnecentrale in een gebied zonder elektriciteit, op meer dan 800 kilometer ten noorden van de hoofdstad. Volgend jaar moet de centrale gebouwd worden.

Vooral in de Chaco

De zonnecentrale komt in het Paraguayaanse deel van de Chaco-regio, het gebied met het grootste stroomtekort. Het beslaat 60 procent van het grondgebied, maar slechts 5 procent van de bevolking woont er, goed voor een bevolkingsdichtheid van 17 inwoners per vierkante kilometer. Het gebied beschikt slechts over één hoogspanningsleiding, die vier dorpen van elk ongeveer tienduizend inwoners van stroom voorziet.

‘De dekking is bijzonder laag en de afstanden zijn groot’, zegt Viedma. ‘De nieuwe zonnecentrale zal een grote symbolische waarde hebben voor de Chaco.’

Vandaag haalt Paraguay bijna al zijn energie uit waterkracht, dankzij de waterkrachtcentrale Itaipú, die het met Brazilië deelt.