Big Oil koopt invloed in EU-klimaatbeleid

Nieuws

Middenveldorganisaties roepen op tot fossielvrije politiek

Big Oil koopt invloed in EU-klimaatbeleid

Big Oil koopt invloed in EU-klimaatbeleid
Big Oil koopt invloed in EU-klimaatbeleid

Astrid Limpens

24 oktober 2019

De vijf grootste olie- en gasbedrijven beïnvloeden sinds 2010 de Europese besluitvorming over klimaat met een breed uitgewerkt lobbynetwerk. Een nieuw rapport toont aan dat deze “Big Oil-companies” meer dan een kwart miljard euro hebben geïnvesteerd om klimaatbeleid te dwarsbomen of naar hun belangen om te buigen.

Deze Big Oil-companies spendeerden minstens 251,3 miljoen euro om het Europese klimaat- en energiebeleid te verzwakken.

Graphic: Corporate Europe Observatoryn Food & Water Europe, Friends of the Earth Europe en Greenpeace EU

Een nieuw rapport legt de lobbynetwerken van de vijf grootste olie- en gasbedrijven binnen de EU bloot: BP, Chevron, ExxonMobil, Shell en Total. Het onderzoek is opgesteld in opdracht van Corporate Europe Observatory, Food & Water Europe, Friends of the Earth Europe en Greenpeace EU. Dit rapport maakt deel uit van hun campagne die pleit voor een beleid zonder fossiele brandstoffen.

Volgens het rapport hebben deze vijf grote olie- en gasbedrijven grote sommen geld bovengehaald om sinds 2010 via lobbying het Europese klimaatplan en de bijhorende besluitvorming te beïnvloeden en ondermijnen. Volgens het rapport hebben BP, Chevron, ExxonMobil, Shell en Total een aanzienlijke invloed op het Europese klimaatbeleid en proberen zij het te dwarsbomen of te vertragen.

De bevindingen van dit rapport zijn gebaseerd op informatie die perfect publiek beschikbaar is: de eigen verklaringen van de bedrijven, die te lezen zijn in het transparantieregister van de EU-lobbygroepen, en de openlijk gepubliceerde kalenders van de meetings van Europese commissarissen.

Invloed te koop

In totaal hebben deze Big Oil-companies tussen 2010 en 2018 een bedrag van 251,3 miljoen euro gespendeerd met als doel om het Europese klimaat- en energiebeleid te verzwakken. De vijf bedrijven zelf hebben alles samen 123,3 miljoen euro geïnvesteerd. De lobbykantoren die de fossielebrandstofindustrie vertegenwoordigen, hebben nog eens 128 miljoen euro uitgegeven aan EU-lobbywerk.

Het belangrijkste lobbykantoor is CEFIC, waar de vijf bedrijven uit het rapport ook lid van zijn. CEFIC heeft de voorbije negen jaar 75 miljoen euro geïnvesteerd en probeert daarmee onder meer te lobbyen ten voordele van fracking_._ Dat is een omstreden methode om schaliegas uit de ondergrond te winnen.

‘Een kwart miljard euro koopt veel toegang en invloed in Brussel’

‘Grote vervuilers zoals Shell, BP en hun lobbygroepen hebben EU-actie tegen de klimaatcrisis vertraagd, verzwakt en gesaboteerd dankzij hun forse lobby-uitgaven’, reageert Pascoe Sabido, onderzoeker en campagnevoerder voor Corporate Europe Observatory. ‘Een kwart miljard euro over het afgelopen decennium koopt veel toegang en invloed in Brussel.’

Sinds 2014 hebben de bedrijven en hun lobbygroepen 327 meetings gehouden met topambtenaren van de Europese Commissie. Dit betekent meer dan één afspraak per week. Voor deze meetings werden 200 lobbyisten ingezet om de belangen van de olie- en gasbedrijven te behartigen.

Zwakkere klimaatdoelstellingen

De invloed van de bedrijven en hun lobbynetwerken reikt ver. Volgens het rapport heeft het lobbywerk ertoe geleid dat verscheidene klimaatdoelstellingen ontoereikend zijn, in het voordeel van de zakelijke belangen van Big Oil-bedrijven.

Het lobbywerk heeft ertoe geleid dat verscheidene klimaatdoelstellingen ontoereikend zijn

In de praktijk betekende dit: minder aandacht en inzet voor hernieuwbare energie, een verzwakte energie-efficiëntie en ongeschikte broeikasgasdoelstellingen. De fossiele brandstofindustrie daarentegen blijft onderdeel van de Europese energiestrategie tot 2050.

Opvallend is dat hun lobbypraktijken- en uitgaven toenemen rond belangrijke sleutelmomenten. In 2014 werd er aanzienlijk meer geïnvesteerd om de EU-akkoorden inzake de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 te beïnvloeden en verzwakken.

Deze tijdlijn geeft de jaarlijkse (aangegeven) uitgaven weer van de vijf grootste olie- en gasbedrijven en hun lobbykantoren.

Bron: Corporate Europe Observatoryn Food & Water Europe, Friends of the Earth Europe en Greenpeace EU

Deze investeringen lijken succesvol geweest te zijn voor de olie- en gasbedrijven en hun winstgerichte beleid. De doelstellingen die de EU toen voorop had gesteld, waren te laag om te voldoen aan de eisen om toekomstige klimaatopwarming tegen te gaan.

Op elk niveau ingewerkt

De aanwezigheid van Big Oil-lobbywerk is volgens het rapport Big Oil and Gas Buying Influence in Brussels niet alleen merkbaar op Europees vlak, maar ook nationaal en internationaal. Fossiele brandstofbedrijven sponsoren internationale klimaatgesprekken waar zij hun invloed verder kunnen laten gelden.

Een ander voorbeeld verwijst naar inspanningen in Frankrijk in 2017. Lobbygroepen hebben daar het hernieuwen van exploitatievergunningen voor de extractie van fossiele brandstoffen kunnen verzekeren tot na 2040. Het initiële Franse beleidsvoorstel wilde hernieuwingen voor deze vergunningen al stopzetten in 2021. Door tussenkomst van lobbyisten is deze datum aanzienlijk opgeschoven.

De fossielebrandstofbedrijven verzetten zich tegen een sterk en doelgericht klimaatbeleid omdat de industrie bijzonder winstgevend is. De bedrijven genereren jaarlijks gigantische bedragen aan inkomsten. De vijf bedrijven waarop het rapport focust, maakten in 2018 alleen al 82 miljard Amerikaanse dollars winst.

Intussen zijn zij wereldwijd verantwoordelijk voor 7,4 procent van de mondiale uitstoot van broeikasgassen tussen 1988 en 2015.

Deze vijf bedrijven zijn verantwoordelijk voor 7,4 procent van de uitstoot van broeikasgassen (1988-2015)

Corporate Europe Observatory en de andere organisaties die mee het rapport hebben opgemaakt roepen dan ook op om over te gaan tot fossielvrije politiek. Zij willen dat de industrie van fossiele brandstoffen buitenspel gezet wordt op politiek niveau.

‘Het is vandaag ondenkbaar dat tabaklobbyisten zouden onderhandelen over onze gezondheidswetten. Zo moeten we ook de lobbyisten voor fossiele brandstoffen behandelen’, stelt Frida Kieninger van Food & Water Europe.