Grote landen vinden 350 ppm te ambitieus

Nieuws

Grote landen vinden 350 ppm te ambitieus

Julio Godoy

27 oktober 2009

Een goed klimaatakkoord moet de CO2-uitstoot tot 350 ppm beperken, en niet tot 450 ppm, het niveau dat nu wordt voorgesteld, zegt de Britse econoom en klimaatonderzoeker Samuel Fankhauser. Maar parlementsleden van de grootste landen ter wereld, waaronder de VS, China en India, vinden 350 ppm te ambitieus.

Volgens Fankhauser is de limiet van 350 deeltjes per miljoen (ppm) de enige manier om te vermijden dat koraalriffen verbleken. Koraalriffen zijn van cruciaal belang voor 1 miljard mensen uit de armste landen, zegt Fankhauser. Die mensen hangen af van vis uit de kustwateren die door koraal gedomineerd worden. De riffen regelen ook het plaatselijke klimaat en beschermen de kust onder meer tegen orkanen.
Fankhauser baseert zich op nieuw wetenschappelijk onderzoek uit Australië, Groot-Brittannië en Kenia. Zeebiologen uit de drie landen publiceerden op 29 september een studie in het Marine Pollution Bulletin. Daarin stellen ze dat een CO2-concentratie van meer dan 350 ppm tot een “onomkeerbare achteruitgang” van “de meeste riffen ter wereld” leidt.

2 op 120

Fankhauser signaleerde de studie het voorbije weekend in Kopenhagen op een bijeenkomst van 120 parlementsleden uit de grootste acht industrielanden (G8) – Duitsland, Canada, de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en Rusland – en de vijf opkomende economieën met de grootste uitstoot van broeikasgassen – China, Brazilië, India, Mexico en Zuid-Afrika.
Slechts 2 van de 120 parlementsleden achtten 350 ppm tegen 2050 haalbaar. “Als jullie al niet geloven dat een ambitieuze doelstelling realistisch is, dan zijn we verloren”, reageerde het Britse parlementslid Barry Gardiner, voorzitter van het forum.
De bijeenkomst was opgezet door Globe, een internationale organisatie van parlementsleden die zich inzetten voor een evenwichtig milieu. Aangezien politici uit alle belangrijke economieën aanwezig waren, wordt het forum als een goede graadmeter beschouwd voor de cruciale klimaattop die in december in Kopenhagen plaatsvindt.

Verzuring

Zeewater dat CO2 uit de lucht opneemt, verzuurt. Daardoor verliest koraal de algen die zich met koraal voeden. Zonder de algen verbleekt het koraal en sterft het.
Vandaag bedraagt de CO2-concentratie 387 ppm. Op de VN-Klimaatop wil men de uitstoot niet boven 450 ppm laten groeien, zo blijkt uit voorbereidende gesprekken.