Grote ontwikkelingslanden relativeren akkoord van Kopenhagen

Nieuws

Grote ontwikkelingslanden relativeren akkoord van Kopenhagen

Ranjit Devraj

26 januari 2010

Op 31 januari moeten alle landen hun klimaatdoelstellingen hebben gemeld. Ook de grote ontwikkelingslanden Brazilië, Zuid-Afrika, India en China doen dat, al hebben ze benadrukt dat zij het akkoord van Kopenhagen niet bindend achten.

“We steunen het akkoord van Kopenhagen niet als losstaand document, maar als input voor het officiële onderhandelingsproces van het VN-klimaatverdrag”, zei de Indiase milieuminister Jairam Ramesh na een vergadering met zijn collega’s uit de vier zogenoemde BASIC-landen. “Dat raamwerkverdrag is het enige legitieme proces om in Mexico tot een bindend verdrag te komen.”

Zorgen

Na de klimaattop in Kopenhagen, waar de BASIC-landen een deal met de Verenigde Staten sloten, waren veel ontwikkelingslanden bang dat het de officiële onderhandelingen, op Bali begonnen, zou verwateren. Volgens deskundigen wil deze ontmoeting hun zorgen uit de lucht halen.
Xie Zhenhua, vice-voorzitter van China’s Nationale Hervormingscommissie, benadrukte dat de BASIC-landen geen beslissingen willen nemen buiten de G-77 om, de groep van ontwikkelingslanden. “BASIC neemt de leiding in grote emissiereducties, maar blijft vasthouden aan het principe van gedifferentieerde verantwoordelijkheden.”
De BASIC-landen hebben Denemarken, als voorzitter van de partijen binnen het klimaatverdrag, gevraagd om in maart de onderhandelingen over het Kyotoprotocol te hervatten, alsmede de onderhandelingen voor het lange termijn actieplan. Ze hebben de rijke landen opgeroepen om snel met de 10 miljard over de brug te komen die ze in Kopenhagen beloofden om kleine eilandstaten en de minst ontwikkelde landen te helpen zich te wapenen tegen klimaatverandering.

Fonds

De milieuminister van Brazilië, Carlos Minc, zei dat BASIC had besloten om zelf ook een fonds op te richten voor deze landen.
Dat is een goede stap, vindt Siddharth Pathak, woordvoerder van Greenpeace. Hij prijst de bereidheid van de groep om kwetsbare landen te helpen in de onderhandelingen en technologische en financiële steun te verlenen. “BASIC moet leiderschap tonen en de ontwikkelde landen aanzetten tot serieuze emissiereducties en passende bijdragen.”
“De cruciale vraag is nu of China en India zich zullen houden aan hun plannen om de kooldioxide-uitstoot per productie-eenheid te verminderen”, zegt Siddharth Mishra, directeur van CUTS International, een vooraanstaande lobby- en adviesgroep. Daar moet een volgende BASIC-bijeenkomst meer duidelijkheid over geven.
Het Akkoord van Kopenhagen wordt in het algemeen gezien als verwatering van Kyoto, omdat er geen harde doelstellingen instaan voor rijke landen om klimaatverandering tegen te gaan. Het werd afgekeurd door Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua en Soedan en kon daardoor niet als officieel VN-document worden aangenomen. Nu de BASIC-landen dit akkoord nuanceren, benadrukken ze hun principe van “gezamenlijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden”, wat zoveel wil zeggen als: eerst moeten de rijke landen met harde doelstellingen en financiën over de brug komen.