Guatemala stopt groot project voor biosfeerreservaat in koelkast

Nieuws

Guatemala stopt groot project voor biosfeerreservaat in koelkast

Danilo Valladares

31 mei 2012

De Guatemalteekse regering heeft het ambitieuze Cuatro Balam-project in de koelkast gestopt, zeggen sociale en milieuorganisaties. Cuatro Balam moest het toerisme in het Maya-biosfeerreservaat aanzwengelen.

Het Maya-biosfeerreservaat in de noordelijke regio Petén is een uitgestrekt tropisch woud van meer dan 20.000 vierkante kilometer. Met zijn talrijke nationale parken en archeologische sites biedt het een groot potentieel voor ecotoerisme.

Cuatro Balam wilde dat potentieel ontginnen. Het project werd in 2008 gelanceerd door toenmalig president Álvaro Colom. Het voorzag in onderzoek en conservering via een actieve rol van plaatselijke gemeenschappen en publiekprivate investeringen.
Een van de doelstellingen was het toerisme tot 1,5 miljoen bezoekers per jaar te laten stijgen. Er zou onder meer geïnvesteerd worden in een stille elektrische trein met panoramisch uitzicht waarmee men traag door het oerwoud zou rijden.

Uitstekend initiatief

“Het was een uitstekend initiatief omdat men begonnen was met het plannen van wat men met de beschermde gebieden in het land wilde doen”, zegt Javier Márquez van milieuorganisatie Defensores de la Naturaleza. Maar “de nieuwe regering lijkt het niet te hernemen.”

De regering van de voormalige generaal Pérez Molina, die op 14 januari dit jaar aantrad, stopte het plan in de koelkast. De website van de Nationale Raad van Beschermde Gebieden vermeldt Cuatro Balam zelfs niet.
“Er is geen beweging meer”, betreurt ook Carlos Kurzel van de Vereniging van de Bosgemeenschappen van Petén, die 23 inheemse boerenorganisaties groepeert.

Drugshandel

Het Maya-biosfeerreservaat wordt bedreigd door onder meer drugs- en mensenhandel, illegale ontbossing en bosbranden.

In de vorige bestuursperiode was “er veel ruimte voor dialoog met de gemeenschappen, dat was een van de grote voordelen van Cuatro Balam”, zegt Kurzel. “Bovendien is men er in geslaagd de veiligheid aanzienlijk te verbeteren.”
Door de samenwerking tussen leger, politie, milieudiensten en burgerorganisaties te stimuleren probeerde de overheid de bestuurbaarheid van Petén te verbeteren. In september 2011 leverde dat succes op, toen 138.000 hectare bos dat illegaal bezet was, gerecupereerd werd.

De Unesco riep de zone in 1990 uit tot biosfeerreservaat. De VN-organisatie gaf daarmee aan dat de zone een uitzonderlijke natuurlijke en culturele rijkdom heeft waarvoor inspanningen voor duurzame ontwikkeling nodig zijn. Er zijn momenteel 580 biosfeerreservaten in 114 landen.