Haïti zoekt Europese steun

Nieuws

Haïti zoekt Europese steun

Peter Saerens

13 september 2007

Een vertegenwoordiging van Haïtiaanse ngo’s wil een herziening van de Europese steun voor het ontwikkelingsproces in Haïti. Ze werden uitgenodigd door de Coördinatie Europa-Haïti en haar leden Broederlijk Delen, Entraide et Fraternité en Oxfam Solidarité.

De delegatie hield alvast een goed gevoel over aan het gesprek dat ze gisteren had in het Europees Parlement. “We hebben het gevoel dat er naar ons geluisterd werd en dat het debat over Haïti in het parlement verder zal worden gevoerd”, aldus Carole Pierre Jacob van Solidarité des Femmes Haïtiennes.

“Landbouw is cruciaal”

Landbouw behoort vooralsnog niet tot de sleutelsectoren waarin Haïti samenwerkt met de Europese Unie, ondanks de aanzienlijke verzwakking van de landbouwsector in het land, die nog eens verergerd wordt door het beleid van privatiseringen. Daar moet volgens de Haïtiaanse delegatie dringend verandering in komen. Ze vraagt dan ook Europese steun bij het uitstippelen van een landbouwbeleid dat bijdraagt tot een significante verbetering van de voedselvoorziening. “Landbouw moet een prioriteit worden van de regering in het kader van internationale samenwerking. Ook het IMF en de Wereldbank richten zich alleen op de inflatie, maar niet op de echte noden van de bevolking”, aldus Carole Pierre Jacob. “De humanitaire hulp voor Haïti is gebaseerd op onze status van ‘kwetsbare staat’. Die focust te weinig op een duurzaam beleid.”

Onderwijs

Een ander punt waar volgens de Haïtiaanse vertegenwoordiging dringend werk moet van gemaakt worden, is onderwijs. “De regering heeft wel een plan voorgesteld voor het onderwijs, maar we blijven toch nog voorzichtig. Het moet veel concreter worden om ons gerust te stellen”, zegt Carole Pierre Jacob. Een groot deel van de Haïtiaanse bevolking heeft nog altijd geen toegang tot onderwijs. “We vragen van de Europese Unie dan ook zowel financiële steun als expertise bij de uitbouw van een degelijk onderwijsbeleid, zodat we het Haïtiaanse volk het recht kunnen geven op onderwijs.” In Haïti telt het privé-onderwijs het grootste aantal leerlingen. De overheid investeert weinig of niet in het staatsonderwijs.

Vredesmissie onder valse voorwendselen

“Het beeld dat in het westen wordt gecreëerd van een Haïti waar moordende straatbendes regeren, is schromelijk overdreven. De echte onveiligheid beperkt zich tot enkele buurten in Port-au-Prince (Martissant, Cité Soleil), zoals dat ook in Europese grootsteden het geval is.” William Thelusmond van Centre de Recherche et d’Action pour le Développement is vooral erg hard voor MINUSTAH, de VN-missie op Haïti. “De Verenigde Staten willen, onder het mom van een VN-mandaat, de wereld zand in de ogen strooien.” Volgens hem zijn de Amerikanen alleen in Haïti geïnteresseerd omwille van de strategische ligging en hopen ze op termijn een regime tot stand te brengen dat hen gunstig gezind is. “Men zou nooit zoveel geld uitgeven als het alleen om de ontwikkeling van Haïti zou gaan. Cuba ligt vlakbij en ook de nabijheid van almaar invloedrijkere Venezuela is niet vreemd aan de groeiende belangstelling.” Met het oog op de ontwikkeling van Haïti, pleit Thelusmond voor een teruggave van de veiligheidstaken van MINUSTAH aan de Haïtiaanse politie en voor een geleidelijke terugtrekking van de VN-troepen.

Schuldkwijtschelding

Waar de ngo-delegatie verder wil op aandringen bij de Europese overheden, is op een volledige kwijtschelding van de schulden die Haïti heeft openstaan bij de internationale gemeenschap, op zowel multilateraal als bilateraal niveau. “Die schulden maken de ontwikkeling van ons land praktisch onmogelijk. Het uitgespaarde geld kunnen we beter investeren in de ontwikkeling van het land, om het analfabetisme aan te pakken en de voedselvoorziening te verbeteren.”