''Hamas aanvaardt Israël binnen grenzen 1967''

Nieuws

''Hamas aanvaardt Israël binnen grenzen 1967''

Mel Frykberg

29 januari 2010

"We hebben herhaaldelijk gezegd dat we het bestaan van Israël binnen zijn grenzen van 1967 aanvaarden als een politieke realiteit, ook al keuren we zijn morele legitimiteit niet goed." Dat zegt Mahmoudi Ramahi, secretaris-generaal van het Palestijnse parlement en volksvertegenwoordiger van Hamas, in een gesprek met IPS. Door het conflict tussen Fatah en Hamas is de werking van dat parlement bevroren.

De Palestijnse politiek zit in een impasse. De vierjarige termijn van de Palestijnse Wetgevende Raad (PLC), het parlement van de Palestijnse Autoriteit (PA), is op 25 januari afgelopen zonder dat er nieuwe verkiezingen in het verschiet liggen. De presidentsverkiezingen die vorig jaar hadden moeten plaatsvinden, zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Sinds 2007 controleert Hamas de Gazastrook en Fatah de Westelijke Jordaanoever, met de Palestijnse Autoriteit. “PA-president Mahmoud Abbas heeft een decreet uitgevaardigd waardoor geen nieuwe presidentiële of parlementsverkiezingen zullen plaatsvinden in de nabije toekomst, ook al besliste hij vorig jaar dat die in januari dit jaar zouden plaatsvinden”, zegt neurochirurg Mahmoud Ramahi, secretaris-generaal van de Palestijnse Wetgevende Raad.
**
Abbas heeft gezegd dat er pas verkiezingen zouden komen als Hamas een verzoeningsovereenkomst tekent waarvoor Egypte bemiddeld heeft. Waarom weigert Hamas het document te ondertekenen?**

“We stellen drie voorwaarden voor de ondertekening. De politieke arrestaties van Hamasleden op de Westelijke Jordaanoever moeten stoppen. Alle Hamasleden op de Westoever die ontslagen werden op basis van hun politieke voorkeur, moeten in hun functie hersteld worden. En nieuwe verkiezingen hadden op 25 januari moeten plaatsvinden. De PA stemde in met deze voorwaarden op de eenheidsgesprekken vorig jaar.

“Maar vorig jaar na het bezoek van de gezant in het Midden-Oosten George Mitchell aan Cairo zetten de Amerikanen de PA onder druk en Abbas keerde zich toen tegen de overeenkomst. De PA zei dat ze niet de middelen had om ontslagen Hamaswerknemers opnieuw in dienst te nemen. Ze zeiden ook dat elk verkiezingscomité alleen maar uit Fatahleden zou kunnen bestaan. Die omstandigheden zijn duidelijk onaanvaardbaar voor ons sinds we de laatste verkiezingen gewonnen hebben, die vrij en eerlijk verlopen zijn.”

**Zijn er nog persoonlijke contacten tussen Fatah- en Hamasleden van de PLC, ook al is de werking van de PLC nu bevroren?
**
“Voor het revolutionaire Fatahcongres in augustus hadden we hartelijke contacten met onze Fatahcollega’s. Maar naarmate het congres dichterbij kwam, viel de communicatie stil. Ze zeiden ons dat praten met ons hun kansen op verkiezing in het centrale comité van Fatah in het gedrang bracht.

“Voordien hadden we respect voor Fatah onder leiding van president Yasser Arafat als de eerste Palestijnse revolutionaire organisatie. Maar nu vinden we de vervolging van Hamasleden en de ontkenning van het recht op verzet tegen de Israëlische bezetting een grote vergissing van de PA.”

**Denkt u dat de populariteit van Hamas op de Westelijke Jordaanoever gegroeid is en denkt u dat die populariteit een van de redenen is dat de PA geen verkiezingen wil?
**

“Abbas heeft publiekelijk toegegeven dat onze populariteit stijgt. Als er morgen vrije verkiezingen plaatsvonden, dan zouden we die ongetwijfeld winnen, net zoals in 2006. Bij de studentenverkiezingen aan de Birzeit-universiteit vorig jaar haalden we 20 procent meer stemmen dan vorig jaar en verloren we slechts met een klein verschil.

Als er morgen vrije verkiezingen plaatsvonden, dan zouden we die ongetwijfeld winnen, net zoals in 2006.

“Veel PA-werknemers kiezen voor de PA omdat ze ervan afhangen voor hun baan en salaris. Als de EU die lonen een maand niet zou betalen, dan zou de PA de kleine aanhang die ze nu heeft, nog kleiner zien worden.”

**Hamas beschuldigt de PA ervan ondemocratisch te werken, met politieke arrestaties, mensenrechtenschendingen en het muilkorven van de pers. Doet Hamas niet net hetzelfde in Hamas?
**
“De Hamasleiding op de Westelijke Jordaanoever heeft niet alleen kritiek geuit op wat er in Gaza gebeurt maar heeft de partijtop ook gevraagd die praktijken te stoppen. Maar men mag niet vergeten dat de PA meer dan vijfhonderd politieke gevangenen vasthoudt op de Westelijke Jordaanoever, terwijl Hamas slechts vijftig mensen achter de tralies heeft gezet (in Gaza, nvdr)  en dat sommigen van hen worden vastgehouden op beschuldiging van moord. Verscheidene arrestaties waren ook een vergelding voor de arrestaties op de Westoever.”

**Waarom zouden de Verenigde Staten met Hamas onderhandelen als ze redenen hebben om aan te nemen dat jullie een islamistische theocratie willen installeren na een verkiezingsoverwinning?
**
“We zijn een gematigde islamistische beweging en we hebben na de verkiezingen zelfs geen maand gekregen om onze competentie te bewijzen. Als we een kans hadden gekregen en als we dan ondemocratisch te werk waren gegaan, dan zou het logisch geweest zijn om ons te boycotten. Maar niet eerder. Ik heb dit uitgelegd aan de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter na de verkiezingen van 2006, waarop we hebben helpen toezien. En mag ik erop wijzen dat de PA verre van democratisch is.

“De invloed van de islam in de regio neemt toe, of het Westen dat nu leuk vindt of niet. Men heeft twee keuzes. Ofwel werkt men met gematigde islamitische groepen zoals die van ons. Ofwel gaat men voort met de boycot en wakkert het echte islamitische extremisme in de vorm van Al Qaeda aan en probeert men nadien met hen te onderhandelen.”

**De Amerikanen zeggen ook dat uw weigering om het bestaansrecht van Israël te erkennen problematisch is.
**
“We hebben herhaaldelijk gezegd dat we het bestaan van Israël binnen zijn grenzen van 1967 aanvaarden als een politieke realiteit, ook al keuren we zijn morele legitimiteit niet goed. Israël daarentegen heeft nooit het recht op een Palestijnse staat erkend, zelfs niet onder de PA, ook al erkent de PA het Israëlische bestaansrecht. Het enige wat Israël heeft erkend is de legitimiteit van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (gedomineerd door Fatah, nvdr) als de enige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk.”