Handelsovereenkomst vormt bedreiging voor betaalbare medicijnen

Nieuws

Handelsovereenkomst vormt bedreiging voor betaalbare medicijnen

David Cronin

27 april 2010

Mensenrechtenactivisten zijn bang dat de handelsovereenkomst waar India en de Europese Unie aan werken, grote gevolgen heeft voor de betaalbaarheid van levensreddende medicijnen voor de arme bevolking in ontwikkelingslanden. Striktere afspraken met Europa met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten zouden het einde kunnen inluiden van de belangrijke rol die India inneemt bij de vervaardiging van betaalbare, merkloze medicijnen.

Volgens woordvoerders van de Europese Unie zijn de zorgen onnodig en zou Europa zich juist volledig inzetten om er voor te zorgen dat levensreddende medicijnen beschikbaar blijven voor de armen van de aarde. Kenners wijzen echter op een aantal controversiële punten die zijn opgenomen in het ontwerp van het handelsakkoord. Deze week beginnen onderhandelingen tussen India en de Europese Commissie.

Industrie

De clausules die in het ontwerp zijn opgenomen, zijn erop gericht het namaken van gepatenteerde medicijnen te bemoeilijken en de periode waarvoor het patent geldt uit te breiden. Daarnaast wil Europa dat India striktere regels gaat hanteren met betrekking tot de invoer en uitvoer van medicijnen. Hierdoor zou de nieuwe overeenkomst de productie en verkoop van generische medicijnen kunnen vertragen en de concurrentie kunnen bemoeilijken.
India heeft pas sinds 2005 een patentwet. Vanaf dat jaar hield het land zich aan de afspraken die horen bij de wereldwijde afspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. De uitzonderingspositie die India in de jaren voorafgaand aan 2005 innam, zorgden ervoor dat de prijzen voor levensreddende medicijnen wereldwijd dramatisch konden dalen. India werd de belangrijkste producent van geneesmiddelen voor de ontwikkelingswereld.

Onverantwoordelijk

Michelle Childs van Artsen Zonder Grenzen is vooral kritisch over het feit dat de Europese Unie eist dat de eigen grenzen beschermd worden. Volgens haar komt het geregeld voor dat Europa medicijnen vast houdt, die onderweg zijn naar een bestemming in een ontwikkelingsland. Als voorbeeld noemt Childs een zending van bijna vijftig kilo aidsremmende medicijnen, die in Nederland werd vastgehouden. De geneesmiddelen waren onderweg waren van India naar Nigeria en maakten deel uit van een hulpverleningsproject.
John Clancy, woordvoerder van de Europese Unie, kent de problemen. Volgens Clancy komen dergelijke situaties slechts heel zelden voor en is Europa aan het bekijken hoe er in de toekomst beter gehandeld kan worden. Clancy denkt dat de nieuwe overeenkomst op geen enkele manier een beperking voor India zal opleveren om levensreddende geneesmiddelen te blijven produceren en exporteren.
Volgens Childs is de houding van Europa onverantwoordelijk. “Terwijl Europa zelf bezig is om deze regels onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen, worden ze nu aan India opgelegd. En dat terwijl al gebleken is dat de regels negatieve gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van generische medicijnen.”