“Handen af van buitenlandse investeringen”

Nieuws

“Handen af van buitenlandse investeringen”

Abid Aslam

27 juni 2008

De Verenigde Staten en andere landen die veel buitenlandse investeringen ontvangen, zijn maar best voorzichtig met beperkingen daarop. Protectionistische ingrepen kunnen de kapitaalmarkten verstoren en de economische groei in de wereld voor jaren negatief beïnvloeden, zegt een Amerikaanse denktank.

Volgens de Council on Foreign Relations hebben naast de VS ook Duitsland, Rusland, Canada, China en nog een hele rist andere landen wetten goedgekeurd of in voorbereiding die grote buitenlandse investeringen inperken of aan een veel strenger onderzoek onderwerpen. Ze viseren buitenlandse bedrijven die een meerderheidsbelang willen verwerven in belangrijke plaatselijke ondernemingen.

Dom, zeggen David Marchick en Matthew Slaughter in “Global FDI Policy”, een studie die ze over het thema schreven voor de Council on Foreign Relations. De liberalisering van dergelijke investeringen is de afgelopen decennia immers de sterkste internationale groeimotor gebleken. Marchick werkt voor de Carlyle Group, een grote Amerikaanse investeringsmaatschappij. Slaughter maakt deel uit van de staf van de Council of Foreign Relations en was adviseur van de Amerikaanse president George W. Bush.

Dubai Ports

Volgens Marchick en Slaughter begon de “protectionistische tendens” in 2006, toen er in de VS ophef ontstond over de geplande overname van het Britse havenbedrijf P&O door Dubai Ports World. Door de overname zou het bedrijf uit Dubai ook zes grote Amerikaanse havens onder zijn beheer hebben gekregen. Amerikaanse parlementsleden zagen daarin een bedreiging voor de nationale veiligheid. Uiteindelijk besloot Dubai Ports de zes havens aan een Amerikaans bedrijf te verkopen.

De angst voor buitenlands geld is nog toegenomen door het groeiende vermogen van investeringsfondsen uit China, Rusland en de Arabische olielanden. Dat zijn staatsinstellingen die naast economische ook politieke doelstellingen kunnen hebben. Maar Marchick en Slaughter wijzen erop dat de meeste van die investeringsfondsen al decennia bestaan en nooit voor problemen hebben gezorgd.
 
Nog meer investeringsprotectionisme “kan de problemen op de internationale kapitaalmarkten vergroten, met verregaande gevolgen voor de echte economie in veel landen”, waarschuwen de twee auteurs. Zowel de landen waaruit veel investeerders komen als de landen die investeringen aantrekken, zouden eronder lijden.

Voordelen

De Verenigde Staten vormen een perfecte illustratie van de voordelen die buitenlandse investeringen opleveren. Volgens de studie bieden de vestigingen van buitenlandse ondernemingen in de VS miljoenen Amerikanen werk. Hun investeringen in machines, onderzoek en handel maken Amerikaanse werknemers en de hele Amerikaanse economie ook productiever. Omgekeerd worden Amerikaanse bedrijven sterker door overzeese investeringen omdat ze hen in staat stellen buitenlandse markten beter te bedienen.
 
Controle is goed, zeggen Marchick en Slaughter, maar daarbij moeten vier principes in het oog worden gehouden. Alleen de nationale veiligheid mag een rol spelen, economische motieven moeten achterwege blijven. De controle moet snel en voorspelbaar gebeuren, om investeerders zo weinig mogelijk te storen. De vertrouwelijkheid van zakelijke transacties moet gewaarborgd blijven. En het is verkeerd om op specifieke sectoren als energie of telecommunicatie te mikken.

De auteurs pleiten ook voor internationaal overleg over de controles. Het Internationaal Monetair Fonds en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling kunnen daarbij een rol spelen.