Heibel over vermelding moslimrechtbanken in nieuwe grondwet

Nieuws

Heibel over vermelding moslimrechtbanken in nieuwe grondwet

Joyce Mulama

15 maart 2004

Christelijke kerkleiders zijn in Kenia een campagne begonnen tegen de erkenning van moslimrechtbanken in de nieuwe grondwet. Ze vrezen dat de islam zo bevoordeeld wordt tegenover andere godsdiensten. Volgens de moslims, een minderheid in Kenia, verandert de grondwet niets aan de gangbare praktijk.

Sinds tientallen jaren hebben zogenaamde kadhi-rechtbanken - een kadhi is een islamitische rechter – op lokaal vlak bevoegdheid over privaatrechtelijke aangelegenheden als huwelijken, echtscheidingen en erfenissen. Op aandringen van de moslims namen de 600 leden van de Nationale Grondwetgevende Commissie een clausule aan om de kadhi’s ook commerciële en burgerlijke bevoegdheden te
geven. Na protest van de christenen werd de bepaling echter geschrapt en alles bij het oude gelaten.

De christelijke Kenianen blijven echter aanstoot nemen aan de expliciete vermelding van de moslimrechtbanken in de grondwet. Zo’n 300 christenen betoogden vorige week in Nairobi tegen de grondwet, die deze week wordt goedgekeurd. Dit zet de deur op een kier voor een islamitisch bestuur. Wat staat de moslims in de noordelijke provincies nog in de weg om hun wetten te
misbruiken tegen hun christelijke broeders? vraagt dominee Charles Kivevo zich af.

Kivevo vreest dat Kenia dezelfde weg opgaat als Nigeria en Sudan. In Nigeria hebben 12 van de 36 deelstaten het islamitisch recht, de sharia, ingevoerd. Eind vorige maand kwamen zestig mensen om bij confrontaties tussen christenen en moslims in de deelstaat van het Centrale Plateau. In Sudan woedt sinds twintig jaar een burgeroorlog tussen het islamitische noorden en het christelijke en animistische zuiden. De ondertekening van een akkoord over de verdeling van de olierijkdom heeft de hoop op vrede in Sudan doen heropleven.

Abdulrahman Andati van de Keniaanse Moslimraad beschouwt de moslimrechtbanken als noodzakelijk omdat de sharia inzake huwelijk, echtscheiding en erfenis op belangrijke punten afwijkt van het nationale recht. De koran zegt duidelijk wie van wie kan erven en in welke proporties. In het nationale recht primeert een geschreven testament. Dat betekent dat iemand zijn vrouw en kinderen kan onterven. De islam staat dat niet toe, legt Andati uit.

Een andere moslimvertegenwoordiger, Al-Hajj Yussuf Murigu, begrijpt het ongenoegen niet: De kadhi-rechtbanken staan nu ook al in de grondwet. Murigu wijst op het belang van de kadhi’s voor de moslimgemeenschap als minderheidsgroep. Volgens Andati lopen de schattingen van het aandeel moslims in de Keniaanse bevolking nogal uiteen. De Kerk heeft het over 11 procent ,de regering schat acht procent en wijzelf zeggen dertig procent.

Moslims en christenen leven totnogtoe vreedzaam samen in Kenia. Een uitzondering was een confrontatie in 2000 waarbij een moskee en twee kerken met de grond werden gelijkgemaakt.