187 landen tegen kinderarbeid

Ergste vormen van kinderarbeid (eindelijk) wereldwijd verboden

Zoriah (CC BY-NC 2.0)

Voortaan zijn de ergste vormen van kinderarbeid verboden. Voor het eerst in de geschiedenis van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) hebben alle 187 lidstaten de ratificatie van een verdrag afgerond.

Tonga, een eilandstaat in de Stille Oceaan, was het laatste land om Conventie 182 te ratificeren. Ambassadeur Titilupe Fanetupouvava’u Tuivakano meldde dat nu formeel aan ILO-directeur Guy Ryder.

‘De ratificatie van Conventie 182 is een mijlpaal’, zegt Ryder. ‘Het benadrukt een wereldwijd engagement om de ergste vormen van kinderarbeid in onze samenleving uit te bannen, waaronder slavernij, seksuele uitbuiting en het gebruik van kinderen in gewapende conflicten of ander illegaal of gevaarlijk werk.’

Slavernij

Slavernij is de eerste vorm van kinderarbeid die door de conventie wordt verboden. Soortgelijke praktijken, zoals de verkoop of handel in kinderen, schuldslavernij of lijfeigenschap, mogen evenmin nog.

Zijn ook verboden: dwangarbeid, waaronder het werven van kinderen voor de inzet in gewapende conflicten; het inhuren, gebruiken of aanbieden van kinderen voor prostitutie, pornografisch materiaal of voorstellingen van dezelfde aard; het gebruiken of aanbieden van kinderen voor illegale activiteiten zoals de productie of handel in drugs.

Ook werk dat door zijn aard of de omstandigheden waaronder het wordt uitgevoerd de gezondheid en veiligheid van kinderen in gevaar brengt, kan niet langer.

Onmiddellijk en doeltreffend

Het verdrag bepaalt dat elke staat die het bekrachtigt, ‘onmiddellijk en doeltreffend maatregelen moet nemen om met spoed tot een verbod en uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid te komen.’

De ILO schat dat kinderarbeid wereldwijd 152 miljoen kinderen treft, onder wie 73 miljoen kinderen die gevaarlijk werk doen.

Zeventig procent van alle kinderarbeid vindt plaats in de landbouw. Volgens de ILO is dat vooral te wijten aan armoede, de ouders vinden moeilijk een behoorlijke baan.

Covid-19

Nu de inkomens dalen en scholen sluiten als gevolg van de pandemie dreigt kinderarbeid weer toe te nemen.

Kinderarbeid ‘is een ernstige schending van de grondrechten en het is aan de ILO-leden en de internationale gemeenschap om de volledige toepassing van het verdrag te garanderen’, zegt Sharan Burrow, secretaris-generaal van het Internationaal Vakverbond (IVV).

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws

Roberto Suárez Santos, secretaris-generaal van de Internationale Organisatie van Werkgevers, stelt dat ‘het bedrijfsleven op dit moment beseft dat bedrijven hun activiteiten moeten uitoefenen op een manier die de kinderrechten respecteert.’

Hij voegt eraan toe dat ‘de covid-19-pandemie dit nog urgenter maakt. We kunnen niet toestaan dat niet langer vooruitgang wordt geboekt bij de bestrijding van de ergste vormen van kinderarbeid, we moeten actie ondernemen om alle vormen uit te bannen.’

Sluiting van scholen

Het aantal kinderen dat moet werken vertoonde tot nog toe een dalende trend, van 246 miljoen in 2000 tot 152 miljoen tegen 2017. Maar nu de inkomens dalen en scholen sluiten als gevolg van de pandemie dreigt kinderarbeid weer toe te nemen, zegt de IAO.

In SDG8, een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, pleiten de Verenigde Naties voor ‘het stopzetten van alle vormen van kinderarbeid tegen 2025’.

 

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift