"Herbebossing Mexico lijkt op pr-stunt"

Nieuws

"Herbebossing Mexico lijkt op pr-stunt"

Diego Cevallos

12 juli 2007

De Mexicaanse overheid gaat nog dit jaar 250 miljoen bomen planten om de ontbossing te bestrijden. Critici wijzen er echter op dat waardevolle bestaande bossen nog steeds verdwijnen en dat het Mexicaanse initiatief vooral een hoog pr-gehalte heeft.

De Mexicaanse regering heeft aangekondigd “wereldleider in herbebossing” te willen worden. Maar de ambities van de overheid zijn irrelevant in het licht van de nog steeds verder gaande ontbossing, waar Mexico volgens milieuactivisten ook wereldkampioen in is.
De regering van de rechtse president Felipe Calderón is een enthousiaste promotor van de herbebossingsplannen, die vandaag op de Nationale Bomendag van start gaan. Die dag valt samen met het begin van het regenseizoen, dat duurt tot november. Critici voorspellen echter dat minder dan de helft van de nieuw te planten bomen zal overleven. Ze zeggen ook dat de herbebossingstrategie, die op zichzelf nuttig is, de problemen in Mexico niet zal oplossen.
Mexico telt zo’n 56 miljoen hectare bos. De regering wijst erop dat het planten van 250 miljoen bomen op 500.000 hectare land helpt om de ontbossing te bestrijden. Die ontbossing wordt geschat op ongeveer 250.000 hectare per jaar. Als de herbebossing in de toekomst wordt voortgezet, dan kan die de ontbossing keren, zo redeneert de overheid.
Héctor Magallón, bosbouwexpert van Greenpeace in Mexico, verwacht dat in het gunstigste geval slechts 125.000 van de nieuw geplante bomen zal overleven. En omdat ze niet volgroeid zijn, vervullen ze niet dezelfde rol die volwassen bomen vervullen, zoals het filtreren van water, het absorberen van koolstof en het beschermen van de biodiversiteit. Magallón beweert bovendien dat de oorspronkelijke bosgebieden in Mexico veel sneller verloren gaan dan de overheid beweert. Greenpeace schat dat er jaarlijks 600.000 hectare verdwijnt, in plaats van de 250.000 hectare die de overheid noemt.
Sergio Madrid, woordvoerder van G-Bosques, een groep van veertien maatschappelijke en bosbouworganisaties, deelt die visie. “Er bestaat twijfel over de officiële cijfers over ontbossing en ook over het herbebossingsplan. Dat plan is in ieder geval wel goed voor het imago van de regering”, zegt Madrid. “Bomen planten is maar een klein deel van de oplossing. De werkelijke uitdaging ligt in duurzaam landgebruik in bosgebieden.”
Uit diverse studies blijkt dat 80 procent van de ontbossing veroorzaakt wordt door veranderend gebruik van land. Landeigenaren stappen over op andere gewassen omdat die meer geld opleveren, of investeren in veeteelt. Daarnaast verdwijnt bos als gevolg van illegale houtkap. De regering zegt die illegale praktijken hard te zullen aanpakken. Daarvoor is het ProTree herbebossingsprogramma opgezet, dat illegale houtkap tegen moet gaan en eigenaren van bebost land moet steunen.
Magallón erkent dat de regering oog heeft voor het ontbossingprobleem. De helft van het budget van de Nationale Bosbouwcommissie, 134 miljoen euro, gaat dit jaar naar herbebossingactiviteiten. “Maar die strategie richt zich alleen op nieuwe bomen. De oude bomen, die juist veel waarde hebben als het gaat om biodiversiteit en het vasthouden van water, gaan nog steeds verloren.” Volgens Greenpeace behoort Mexico tot de topvijf van landen waar de meeste ontbossing plaatsvindt. Brazilië staat bovenaan de lijst, gevolgd door India.