Regenwater als oplossing voor watertekorten

Wetenschappers van Stanford University bekijken de mogelijkheid om regenwater op te vangen en te hergebruiken in regio’s zoals het westen van de Verenigde Staten, waar grote droogte heerst.

  • ATOMIC Hot Links (CC BY-NC-ND 2.0) In Coalinga, Californië is de landbouwgrond kurkdroog. Foto: april 2015. ATOMIC Hot Links (CC BY-NC-ND 2.0)

‘Steden zoals San Francisco, San Diego of Los Angeles zouden niet bestaan zonder de systemen die werden ontwikkeld om water naar alle uithoeken van die steden te brengen’, zegt professor ingenieurswetenschappen Richard Luthy op de website van Stanford http://news.stanford.edu/news/2015/september/videos/1569.html. ‘In periodes van grote droogte hebben we de maximale capaciteit echter bereikt met deze systemen.’

‘Met de toenemende populatie en de klimaatverandering in het achterhoofd, zullen we het gebruik van regenwater echt moeten optimaliseren. Tot nu toe werd dat nog niet gedaan’, zegt hij.

Strandpollutie

‘Om in de toekomst aan de toenemende vraag naar water te voldoen kunnen we regenwater opvangen en hergebruiken’, legt Luthy uit.

‘Het hergebruik van het regenwater uit San Francisco en Los Angeles kan 10 miljoen mensen een jaar lang voorzien in water voor dagelijks gebruik. Regenwater mag dus niet iets zijn dat we zo snel mogelijk laten afvloeien naar de oceanen. Het is een waardevol middel om de hoeveelheid beschikbaar water te verhogen.’

‘Het hergebruik van regenwater uit San Francisco en Los Angeles kan 10 miljoen mensen een jaar lang voorzien in water voor dagelijks gebruik.’

In oktober 2014 zette Californië het licht al op groen voor de opvang en het hergebruik van regenwater. Onder meer Los Angeles aan de westkust, de op één na grootste stad van de Verenigde Staten, wil inzetten op regenwater en zo in de komende twintig jaar zijn wateraanvoer van buiten de stad met de helft reduceren.

Om regenwater te hergebruiken moet het eerst gezuiverd worden omdat het allerlei nutriënten en afvalstoffen meesleurt als het ongecontroleerd over de aarde spoelt naar lager gelegen gebieden. ‘Strandpollutie door overvloedig regenwater na stormweer, is meteen iets dat we kunnen verhelpen door de opvang van regenwater aan de westkust’, zegt Luthy.

De onderzoekers bekijken momenteel de stadsplanning van steden zoals Sonoma in Noord-Californië om uit te zoeken welke de beste locaties zijn voor de opvang en behandeling van regenwater, zonder dat de hoeveelheid of de samenstelling van het grondwater in het gedrang komt.

De bedoeling is om tot een model voor opvang en reiniging van regenwater te komen dat ook andere steden kunnen implementeren.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3260   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift