Hernieuwbare energie breekt door in ontwikkelingslanden

Nieuws

Hernieuwbare energie breekt door in ontwikkelingslanden

Peter Dhondt

08 november 2005

Samen met de meeste industrielanden investeren China, Brazilië en andere ontwikkelingslanden recordbedragen in zonne-energie, windkracht en biobrandstoffen. 44 procent van de groene stroom wordt in ontwikkelingslanden opgewekt. Vooral China werpt zich op als een toekomstige reus op vlak van hernieuwbare energie.

Hernieuwbare energie laat al jaren indrukwekkende groeicijfers optekenen. Wereldwijd werd er vorig jaar 30 miljard dollar in hernieuwbare energie gepompt, een record. Windturbines, zonnepanelen, kleine waterkrachtcentrales en installaties om biomassa en aardwarmte om te zetten in elektriciteit zijn nu goed voor 4 procent van het wereldwijde vermogen stroom op te wekken. Dat becijferen de auteurs van een rapport dat gisteren (maandag) werd voorgesteld bij de start van een internationale conferentie over hernieuwbare energie in Peking.

Kassa

Hernieuwbare energie is big business geworden, zegt Eric Martinot, de hoofdauteur van ‘Renewables 2005: Global Status Report’. Grote bedrijven als Shell, BP, General Electric en Siemens verdienen al veel geld met technieken die 10 jaar geleden nog als een hobby van groene wereldverbeteraars werden beschouwd.

De groei blijft niet beperkt tot de rijke landen. Minstens veertien ontwikkelingslanden voeren een beleid om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen - de belangrijkste voorwaarde om de sector te doen groeien.

Brazilië is de onbetwiste marktleider op het vlak van biobrandstoffen - ethanol en diesel die uit planten wordt gewonnen. Ethanol maakt er al meer dan 40 procent uit van alle brandstof die niet-dieselvoertuigen verbruiken. China en India beginnen net als sommige industrielanden biobrandstoffen door de benzine en diesel te mengen die in hun tankstations te koop is.

Reus China

Vooral China ziet het groot. Het land loopt voorop in het gebruik van zonnecollectoren - installaties waarin de zonnestraling water opwarmt. Peking huisvest dit jaar ook de Renewables-conferentie, nadat Duitsland als pionierland op het vlak van wind- en zonne-energie vorig jaar de spits afbeet.

Op de bijeenkomst kunnen regeringen en bedrijfsleiders uit de hele wereld ervaringen en nieuwe ideeën uitwisselen rond hernieuwbare energie. China trekt experts uit de rijke voorloperlanden aan om sneller vooruit te komen. Martinot, de auteur van ‘Renewables 2005: Global Status Report’, is een medewerker van het Amerikaanse WorldWatch Institute maar nu ook docent aan de Tsinghua-universiteit in Peking.

China wil tegen 2010 een tiende van zijn stroom uit hernieuwbare bronnen opwekken - grote waterkrachtcentrales niet meegerekend. Ter vergelijking: België hoopt tegen 2010 aan 6 procent te komen, Nederland mikt op 12 procent.
Vijf grote Chinese bedrijven uit de luchtvaartsector en de productie van elektrische apparaten hebben zich op de windenergie gegooid. Tegen oktober 2006 moet niet ver van Peking een windturbinepark klaar zijn dat 400.000 gezinnen van stroom kan voorzien. Het Chinese nieuwsagentschap Xinhua hoorde minister van Nationale Ontwikkeling Zhang Guobao zeggen dat de China de komende 15 jaar 150 miljard euro wil investeren in hernieuwbare energie.

Hulp

Heel wat landen in Latijns-Amerika en Azië zetten in op zonne-energie om bewoners van afgelegen gebieden eindelijk van stroom te voorzien. Brazilië wil de komende jaren 200.000 gezinnen aan zonnestroom helpen.

Per jaar gaat ongeveer een half miljard dollar aan ontwikkelingshulp naar projecten rond hernieuwbare energie in de ontwikkelingslanden. Naast het Global Environment Facility (GEF) - een internationaal fonds dat special is opgezet om duurzame ontwikkeling te bevorderen - zijn de Wereldbank en de Duitse ontwikkelingssamenwerking de grootste financiers.

Relatieve groei

In absolute cijfers blijft hernieuwbare energie het kleine broertje op de internationale energiemarkt. De wereld produceerde in 2004 bijvoorbeeld
33 miljard liter ethanol en biodiesel, maar verbruikte dat jaar maar liefst 1200 miljard liter benzine.

Wereldwijd hebben nu ongeveer veertig miljoen gezinnen zonnecollectoren op hun dak, en 400.000 de veel duurdere zonnepanelen die zonnestraling omzetten in stroom. Nog eens twee miljoen gezinnen in arme landen hebben eenvoudige lampen die op zonnestroom werken, en in 16 miljoen huizen wordt op aardgas gekookt.

Toch is de groei van de hernieuwbare energie fenomenaal. De afgelopen vijf jaar groeide het totale vermogen van alle wereldwijd geïnstalleerde zonnepanelen met 60 procent per jaar. Voorlopers zijn Japan, Duitsland en de Verenigde Staten. Windenergie groeide vorig jaar met 28 procent. Duitsland blijft voorlopig het land dat het meeste stroom opwekt met windturbines.

Hernieuwbare energie brengt geen extra broeikasgassen in de atmosfeer; overschakelen kan dus helpen de opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar het Internationaal Energieagentschap (IEA) waarschuwt voor overdreven verwachtingen. Zelfs als alle huidige doelstellingen om meer hernieuwbare energie te gaan gebruiken worden gehaald, zou de CO2-uitstoot nog met 30 procent toenemen tegen 2030. De wereld verbruikt immers ook nog steeds meer fossiele brandstoffen. (PD/ADR)

Renewables 2005: Global Status Report
http://www.worldwatch.org/brain/media/pdf/pubs/ren21/ren21-2.pdf

World Energy outlook 2005
http://www.iea.org/Textbase/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=163

Hernieuwbare energie in België
http://www.ode.be